images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Raport: Egzekucja wierzytelności w gospodarce

Raport: Egzekucja wierzytelności w gospodarce

Raport „Egzekucja wierzytelności w gospodarce”, przygotowany przez Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber jest odpowiedzią na rosnący problem zatorów płatniczych w gospodarce. Proponowane przez naszych ekspertów rozwiązania mają na celu likwidację problemu niskiej ściągalności wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom oraz sektorowi finansów publicznych poprzez implementację innowacyjnych mechanizmów współpracy z sektorem prywatnym.

– Projektowane rozwiązania takie jak notarialne akty poświadczenia czy warunkowe wnioski o wszczęcie egzekucji znacząco ułatwią wierzycielom egzekucja ich wierzytelności przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu ochrony dłużników. Te pomysły doskonale wpisują się w reformę Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach przeprowadzaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości – mówi [koliber_person name=”Piotr Celiński” text=”Piotr Celiński”], jeden z autorów raportu.

Pobierz raport Egzekucja wierzytelności w gospodarce

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found