images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Raport brukselski

Raport brukselski

Co w Unii Europejskiej się nam opłaca? Co już nie tak do końca, a co jest dla nas wręcz
szkodliwe? Jakie, długoterminowe, skutki może przynieść nasze członkostwo w UE i czy jest
bardziej szansą czy zagrożeniem dla Polski?
Centrum Analiz KoLibra prezentuje Raport Brukselski, oceniający skutki dotychczasowej obecności
Polski w Unii Europejskiej.Raport dzieli się na trzy części. W pierwszej, autorstwa Kasjana Kasprzaka, opisuje proces negocjacji akcesyjnych oraz polityczne aspekty członkostwa Polski w UE. Druga część jest poświęcona aspektom światopoglądowymi i została przygotowana wraz z Instytutem Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. Najważniejszy rozdział Raportu dotyczy spraw gospodarczych z naciskiem na politykę klimatyczną, energetyczną oraz na dotacje i inwestycje w infrastrukturę i rolnictwo.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym opracowaniem!
Raport-Brukselski

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl