images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Jak skuteczniej walczyć z terroryzmem?

Jak skuteczniej walczyć z terroryzmem?

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komentarzem Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber. Porusza on temat zmian w polityce antyterrorystycznej, jaka jest prowadzona w Europie.

Ostatnie lata pokazują, że polityka antyterrorystyczna prowadzona przez państwa europejskie nie jest skuteczna. W naszej opinii niezbędne jest wprowadzenie zmian takich jak:

 • Powstanie jak najszerszej koalicji antyterrorystycznej, zrzeszającej państwa wyznające zasady cywilizacji łacińskiej w celu prowadzenia spójnej polityki antyterrorystycznej.
 • Postawienie na współpracę regionalną w walce z zagrożeniem terrorystycznym.
 • Zmiana polityki asymilacji imigrantów – danie im możliwości rozwoju a nie zasiłków socjalnych.
 • Zezwolenie na wyznawanie imigrantom własnej religii i zachowanie kultury z jednoczesnym stanowczym sprzeciwem wobec jakichkolwiek przejawów zachować stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i wartości Europejczyków.
 • Odejście od błędnej polityki wobec imigrantów jaka panuje na Zachodzie i nie powielanie jej przez państwa Europy środkowo-wschodniej z odejściem od systemu relokacji na czele.
 • Ograniczenie liczby osób wyjeżdżających na szkolenia organizowane na terenach zarządzanych przez islamskich terrorystów.
 • Powrót do zasad cywilizacji łacińskiej zachodnich społeczeństw.
 • Racjonalne ograniczanie wolności w walce z zagrożeniem terrorystycznym tylko w wypadkach, gdy jest to konieczne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całością komentarza.

Jak skuteczniej walczyć z terroryzmem

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found