images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

[ANALIZA] GOSPODARKA W CZASACH PANDEMII

[ANALIZA] GOSPODARKA W CZASACH PANDEMII

Śmiertelny wirus, który w pierwszej kolejności zaatakował Chiny, rozlał się już praktycznie po całym globie. Podczas gdy świat zmaga się ze z medycznymi konsekwencjami pandemii na horyzoncie jawi się już kolejny kryzys – kryzys gospodarczy.

„Gospodarka w czasach pandemii” jest zwięzłym zbiorem postulatów Centrum Analiz KoLibra dotyczących instrumentów prowadzenia polityki gospodarczej w celu złagodzenia skutków ekonomicznych związanych z koronawirusem. Analiza zakłada kilka głównych założeń, które należy przyjąć w walce z recesją. Nie jest to prosty mechanizm stymulacji gospodarki, który według części ekonomistów jest dobrym sposobem na walkę z kryzysem, lecz tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z kryzysem popytowym. Obecnie mamy do czynienia w większym stopniu z kryzysem podażowym, związanym z ograniczeniami wprowadzonymi przez rządy, obniżeniem płynności międzynarodowej wymiany towarów oraz przebywaniem na kwarantannie dużych rzesz pracowników.

Powstało 5 postulatów Centrum Analiz KoLibra, które rząd mógłby wdrożyć w celu skutecznej walki z pandemią COVID-19:

 1. Redukcja kosztów stałych przedsiębiorstw (składki ZUS, NFZ, podatek od nieruchomości, „postojowe” dla pracowników, możliwość ograniczenia etatów do 50% stanu wyjściowego);
 2. Zapewnienie zabezpieczenia pracowników, a nie ochrona miejsc pracy na wzór duńskiego modelu flexicurity;
 3. Brak sztywności – deregulacja. Postulujemy m.in. regionalizację płacy minimalnej;
 4. Poprawa płynności przedsiębiorstw. M.in. natychmiastowe zwroty podatku VAT oraz odmrożenie środków znajdujących się na kontach vatowskich split payment;
 5. Poprawa płynności sektora finansowego. Nie można dopuścić do załamania systemu bankowego, co może się zdarzyć w związku z bankructwem wielu kredytobiorców.

Jednocześnie, w trosce o uniknięcie nadmiernego zadłużenia państwa, prezentujemy potencjalne źródła finansowania przedstawionych propozycji. Postulujemy jak największe pokrycie wydatków krótkookresowych związanych z kryzysem środkami uzyskanymi z redukcji sztywnych wydatków nieproduktywnych o charakterze socjalnym.

Zachęcamy do lektury naszych propozycji pod niniejszym odnośnikiem.

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found