BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Stowarzyszenie KoLiber, z pewnymi zastrzeżeniami, popiera projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przygotowany przez Fundację Academia Iuris.

Jesteśmy zwolennikami niskiego, prostego i równego dla wszystkich podmiotów podatku dochodowego. W obecnej sytuacji naszym ideałem byłby podatek liniowy, o stawce w miarę możliwości niższej niż obecna najniższa realna stawka opodatkowania. Taki podatek odciążałby portfele obywateli, oraz wzmógłby wzrost gospodarczy. Nie różnicowałby także podatników ze względu na osiągany dochód i nie karał aktywnych

Stowarzyszenie KoLiber, z pewnymi zastrzeżeniami, popiera projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przygotowany przez Fundację Academia Iuris.

Jesteśmy zwolennikami niskiego, prostego i równego dla wszystkich podmiotów podatku dochodowego. W obecnej sytuacji naszym ideałem byłby podatek liniowy, o stawce w miarę możliwości niższej niż obecna najniższa realna stawka opodatkowania. Taki podatek odciążałby portfele obywateli, oraz wzmógłby wzrost gospodarczy. Nie różnicowałby także podatników ze względu na osiągany dochód i nie karał aktywnych.

Gdyby projekt Fundacji Academia Iuris wszedł w życie, podatnik wychowujący dzieci, podlegający obowiązkowi podatkowemu, mógłby od sumy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu, na wniosek wyrażony w zeznaniu rocznym, odliczyć kwotę 2800 zł na każde wychowywane dziecko. Pomysłodawcy proponują jeszcze inne szczegółowe rozwiązania, w tym podział kwoty odliczanej od dochodu w równych częściach na wszystkich podatników wychowujących dane dziecko. Jak widać, ustawa taka stałaby w sprzeczności z dwoma z trzech z naszych postulatów ? ustanawiałaby różnicę pomiędzy obywatelami posiadającymi dzieci i bezdzietnymi, a także komplikowałaby nieco zeznanie podatkowe.

Jednak w obecnej sytuacji politycznej na realizację naszych postulatów w całości nie możemy liczyć. Dlatego popieramy ten projekt ze względu na fakt, iż oznacza on sporą obniżkę obciążeń podatkowych dla bardzo wielu Polaków. Z racji wysokich danin publicznych wiele małżeństw nie może pozwolić sobie na posiadanie większej liczby dzieci, co w dalszej perspektywie może oznaczać kryzys systemu ubezpieczeń społecznych, a także wiele innych negatywnych zjawisk. Jest to więc jak najbardziej rozwiązanie promujące rodziny.

Jednocześnie pragniemy wskazać na to, iż sama obniżka podatków im nie pomoże. Aby rodzice w ogóle mogli zarabiać, trzeba usunąć bariery hamujące zatrudnienie, takie jak wysokie koszty pracy, czy utrudnienia w zakładaniu i prowadzeniu firm. Kierując się zasadą, iż państwo przede wszystkim nie powinno przeszkadzać swoim obywatelom w działaniu, przypominamy, iż najlepszymi rozwiązaniami często okazują się rozwiązania najprostsze.

Zarząd Główny Stowarzyszenia KoLiber

więcej informacji nt. projektu ustawy: www.academiaiuris.pl

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found