BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Prezes Marcin Kamiński wybrał swoich najbliższych współpracowników. Na ostatnim Konwencie Delegaci wybrali go ponownie na Prezesa. Swój „gabinet” ma gotowy- do pracy.

Prezes Marcin Kamiński wybrał swoich najbliższych współpracowników. Na ostatnim Konwencie Delegaci wybrali go ponownie na Prezesa. Swój „gabinet” ma gotowy- do pracy.

Pierwszym wiceprezesem został Igor Pawłowski, który też piastuje stanowisko prezesa oddziału olsztyńskiego. Ten student prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim dał się poznać jako sprawny kierownik kampanii „Polska bez długu”. Teraz będzie budował biuro prasowe.

Drugim wiceprezesem został Karol Rozenberg, który z powodzeniem pełnił wiele funkcji w oddziale warszawskim. Jego zasługą jest wiele stołecznych inicjatyw. Odtąd swoje doświadczenie wykorzysta w Zarządzie Głównym.

Za finanse KoLibra odpowiada Seweryn Szwarocki, KoLibrant pochodzący z Łowicza. Ambitnie podchodzi do swoich zadań łącząc gładko obowiązki na studiach w Szkole Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej.

Na stanowisko sekretarza została powołana Agnieszka Gańko. Jej ulubionym cytatem z pozycji „Zarządznie. Teoria i praktyka” (pod redakcją naukową prof. dr. hab. A.K. Koźmińskiego oraz doc. dr. W. Piotrowskiego) jest zdanie: „Zarządzanie jest swego rodzaju wędrówką przez chaos.”

Więcej informacji znajduje się w zakładce Władze.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found