images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

We wtorek 10 stycznia 2012r. w Poznaniu odbędzie się Walne Zebranie. Prezes Wojciech Żmijewski kończy kadencję i KoLibranci wybiorą nowego prezesa oddziału oraz skład Komisji Rewizyjnej. Kto wygra wielkopolski bój o władzę?

 

Termin:

10 stycznia 2012 r., godz. 18:30 (pierwszy termin), 19:30 (drugi termin).

Miejsce:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, sala 307.

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór prezydium zebrania.

3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

4. Przedstawienie przez prezesa sprawozdania z działalności w zeszłym roku.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez skarbnika.

6. Sprawozdanie z działalności Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego zarządu.

9. Wybór nowego zarządu oddziału.

10. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej.

11. Dyskusja nad ramowym planem działań na rok 2012.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie zebrania.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found