images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W wtorek 10 stycznia odbyło się Walne Zebranie naszego oddziału, które zakończyło kadencję poprzedniego zarządu. Prezes kol. Wojciech Żmijewski przedstawił sprawozdanie z działalności oddziału.

 

Następnie skarbnik kol. Daniel Kozłowski dokładnie opisał stan naszych finansów, po czym nastąpiło sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, które wygłosił kol. Krzysztof Gimzicki.

Zebrani przegłosowali udzielenie absolutorium dla członków zarządu. Po podsumowaniach nastąpiła najbardziej oczekiwana i najciekawsza część tego typu wydarzeń, czyli wybór nowych władz oddziału. Do walki o prezesurę stanęło dwóch kandydatów: ubiegający się o reelekcję kol. Wojciech Żmijewski oraz dotychczasowy wiceprezes i sekretarz kol. Tomasz Pułról. Obydwaj kandydaci przedstawili swoje programy, po czym przystąpiono do głosowania. Regulaminową większość uzyskał Tomasz Pułról i tym samym został nowym prezesem poznańskiego KoLibra.

Następnie przystąpiono do wyboru nowej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono trzech kandydatów, KoLegów: Wojciecha Żmijewskiego, Krzysztofa Gimzickiego oraz Piotra Pilarczyka. Wszystkie trzy kandydatury zostały pozytywnie przegłosowane, zatem wyżej wymienione osoby utworzą nową Komisję Rewizyjną naszego oddziału.

Po głosowaniach rozgorzała dyskusja nad planami rozwoju oddziału i pomysłami na działalność. Nowy prezes przedstawił skład nowego zarządu, do którego postanowił powołać:

– kol. Łukasza Dumowskiego na stanowisko wiceprezesa

– kol. Karolinę Kmieć na stanowisko sekretarza

– kol. Daniela Kozłowskiego na stanowisko skarbnika

W trakcie dyskusji przedstawiono wiele ciekawych koncepcji na działalność, mamy nadzieję, że uda się je zrealizować. Aby jednak to zrobić potrzeba dużego zaangażowania, dlatego też nowy zarząd zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz propagowania idei konserwatywno-liberalnych

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found