images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

 

W czwartek 10 stycznia odbyło się Walne Zebranie oddziału Poznań, które zakończyło kadencję poprzedniego zarządu.

Prezes kol. Tomasz Pułról przedstawił sprawozdanie z działalności oddziału, natomiast skarbnik kol. Daniel Kozłowski dokładnie opisał stan naszych finansów, po czym nastąpiło sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, które wygłosił kol. Wojciech Żmijewski. Następnie zebrani przegłosowali udzielenie absolutorium dla członków zarządu. Po podsumowaniach nastąpiła kolejna część Walnego Zebrania, czyli wybór prezesa. Zgłoszono kandydaturę dotychczasowego prezesa Tomasza Pułróla, który przedstawił plany na najbliższy rok. Po pytaniach ze strony KoLibrantów i krótkiej dyskusji, nastąpiło głosowanie, w którym jednogłośnie wybrano Tomasza Pułróla na drugą kadencję. Następnie przystąpiono do wyboru nowej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono trzech kandydatów, KoLegów: Wojciecha ŻmijewskiegoDaniela Kozłowskiego oraz Macieja Woźniaka. Wszystkie trzy kandydatury zostały przyjęte przez aklamację, zatem wyżej wymienione osoby utworzą nową Komisję Rewizyjną oddziału.
Po głosowaniach rozpoczęła się dyskusja nad planami rozwoju oddziału i pomysłami na działalność. Prezes przedstawił skład nowego zarządu, do którego postanowił powołać:

– kol. Łukasza Dumowskiego na stanowisko wiceprezesa (druga kadencja),

– kol. Karolinę Kmieć na stanowisko sekretarza (druga kadencja),

– kol. Piotra Kasperkiewicza na stanowisko skarbnika (pierwsza kadencja).

W trakcie dyskusji przedstawiono wiele ciekawych pomysłów na działalność oddziału Poznań, pojawiły się także interesujące koncepcje dotyczące nowych projektów KoLibra.

Zachęcamy wszystkich sympatyków Stowarzyszenia KoLibra do współpracy i angażowania się w działalność na rzecz promowania idei konserwatywno-wolnościowej.

Więcej informacji o działalności oddziału na stronie http://www.poznan.koliber.org oraz na Facebooku.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl