Powiedzmy wspólnie stanowcze NIE!

W ostatnich dniach w całej Polsce dochodzi do bezprecedensowych ataków na katolickie świątynie. Zdewastowano wiele budynków od wieków wpisanych w duchowy i kulturowy krajobraz naszej Ojczyzny. Ofiarami agresji stały się zabytkowe katedry, sanktuaria, kościoły, pomniki.

My, stowarzyszenie Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Stowarzyszenie KoLiber, potępimy te akty wandalizmu, stanowiące przestępstwo w świetle prawa polskiego.

 Zachęcamy jednocześnie do składania datków na rzecz przywrócenia uszkodzonym obiektom ich pierwotnego wyglądu. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na profesjonalne czyszczenie zniszczonych elewacji kościołów i pomników.

Zapraszamy inne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia do włączenia się w akcję. Chcemy powołać specjalny zespół zajmujący się monitorowaniem, w których miejscach doszło do aktów dewastacji. Następnie, po uzyskaniu zgody osób odpowiedzialnych za opiekę nad świątyniami, będziemy koordynować osoby zajmujące się czyszczeniem zniszczonych elewacji, chodników itd. Stąd potrzebujemy środków finansowych, by móc zapewnić naszym wolontariuszom przejazd czy zakup niezbędnych materiałów.

Organizatorzy akcji:

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej – to organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy chcą brać aktywny udział w debacie publicznej. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie, takie jak np. Namioty Wyklętych, mają na celu krzewienie w Polakach tożsamości narodowej, budowanie przywiązania do rodzimej tradycji, kultury i historii. Liczne debaty skoncentrowane wokół aktualnych problemów społeczno-gospodarczych, służą rozwojowi świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie KoLiber – to ogólnopolskie stowarzyszenie skupiające głównie studentów i przedsiębiorców. KoLiber stawia sobie za cel: wspieranie ochrony własności, rządów prawa, wolności gospodarczej, odpowiedzialności za własny los oraz silnego i bezpiecznego państwa. Stowarzyszenie prowadzi inicjatywę „KoLiber dla Życia” w ramach których zorganizował m.in. trzy ogólnopolskie trasy filmu „October Baby”, konkursy plastyczne obrazujące piękno życia od poczęcia, czy deklarację ochrony życia poczętego, którą w 2020 roku podpisało 3 kandydatów na Prezydenta RP.

Link do zrzutki oraz wydarzenia facebookowego: 

https://zrzutka.pl/z/zlodobremzwyciezaj

https://fb.me/e/33VkSQL5r