images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, który uznał juntę wojskową jaka w 1981 przejęła władzę w Polsce na mocy niezgodnej z prawem decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, za „organizację przestępczą”, Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych wystosowało list do Prezydenta RP. Członkowie porozumienia domagają się w nim odebrania odznaczeń państwowych oraz degradacji przywódców junty: Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, którzy nadal posiadają stopnie generalskie Wojska Polskiego i cieszą się związanymi z tym przywilejami.

 

Porozumienie, w skład którego wchodzą 22 organizacje kombatanckie w tym Światowy Związek Żołnierzy AK jest bez wątpienia organizacją, której moralne prawo by zgłaszać tego typu wnioski jest niepodważalne. Któż jest bowiem bardziej uprawniony do żądania kary dla przywódców komunistycznego reżimu, niż jego ofiary? Apel zaś oparty jest na przesłankach, których obalić się nie da.

Nie godzi się przecież, aby przywódcy „organizacji przestępczej” nosili generalskie mundury Wojska Polskiego i to z przypiętymi do nich wysokimi orderami państwowymi.  Państwo, które na coś takiego pozwala samo sobie wystawia świadectwo, a my na takie kompromitowanie państwa polskiego nie wyrażamy zgody. Taki stan rzeczy godzi w dobre imię ofiar reżimu komunistycznego i powoduje ponowne zakłamywanie historii poprzez kreowanie katów na bohaterów.

Dlatego też apel środowisk kombatanckich należy uznać, za w pełni uzasadniony i godny poparcia. Warto, aby wreszcie nastały czasy, w których nikt nie będzie próbował zamieniać należnymi miejscami katów i ich ofiar. Polacy doświadczali bowiem takich działań i tak zdecydowanie za długo! 

Biuro Prasowe

Stowarzyszenia KoLiber

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found