Spoglądając na ostatnie letnie promyki słońca pożegnaliśmy sierpień. Dla nas miesiąc ten upłynął głównie pod znakiem udziału wielu struktur w lokalnych obchodach 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, ale także publikacji nowego raportu autorstwa naszego Centrum Analiz czy też wspólnego spotkania na Radzie Krajowej w Kaliszu. Szczegółowe podsumowanie poniżej.

  • Prezentacja raportu „Estoński CIT” (nagranie prezentacji tutaj)
  • Rada Krajowa w Kaliszu: To drugi raz, gdy przedstawiciele oddziałów KoLibra z całej Polski zebrali się w najstarszym polskim mieście. Podczas Rady Krajowej dyskutowano m.in. o konstrukcji stażu kandydackiego oraz strategii rozwoju Stowarzyszenia. Podjęto także decyzję nt. nowej formy Mecenatu KoLibra – dotychczasowi mecenasi utrzymają swój status do końca 2021 roku, a od 29 sierpnia 2020 r. tytuł Mecenasa będzie przyznawany na okres jednego roku tym osobom, które wpłacą na konto KoLibra minimum 600 zł w ciągu roku. W przypadku wpłaty wielokrotności 600 zł (np. 1200 zł, 1800 zł, 2400 zł itd.) tytuł Mecenasa będzie przyznawany na kilka lat (odpowiednio 2 lata, 3 lata, 4 lata itd.). Rada Krajowa wyraziła także zgodę na utworzenie oddziału w Ostrowie Wielkopolskim, natomiast ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Główny. Poza tym RK wyraziła zgodę na wynajem nowej siedziby centralnej KoLibra.

Kalisz:

Warszawa:

Białystok:

Kielce:

Lublin:

Poznań:

Słupsk:

Szczecin:

  • Wystosowanie listu otwartego do Prezydenta Miasta Szczecina ws. złożenia kwiatów przez władze miasta w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej pod Pomnikiem Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich

Wrocław:

<<< Lipiec 2020 | Wrzesień 2020 >>>