W lutym br. na ogólnopolskim szczeblu stowarzyszenia odbył się konwent nadzwyczajny w Warszawie; na szczeblu lokalnym natomiast miały miejsce liczne organizowane lub współorganizowane przez poszczególne oddziały i koła KoLibra, dotykające różnych tematów spotkania otwarte i debaty, a także wystąpienia publiczne i medialne. Szczegółowa lista poniżej.

  • Konwent nadzwyczajny (22.02.): Podczas zebrania omawiano temat finansowania przyszłych projektów KoLibra. Konwent stosunkiem głosów 34 do 17 uchylił zakaz dotyczący korzystania z dotacji ze strony samorządów, państwa oraz Unii Europejskiej. Ponadto podczas Konwentu rozmawiano o dotychczasowych działaniach i planach Zarządu oraz głosowano nad małymi zmianami statutowymi.

Lublin:

Kalisz:

Poznań:

Siedlce:

Białystok:

Warszawa:

Wrocław:


<<< Styczeń 2020 | Marzec 2020 >>>