images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W lutym br. na ogólnopolskim szczeblu stowarzyszenia odbył się konwent nadzwyczajny w Warszawie; na szczeblu lokalnym natomiast miały miejsce liczne organizowane lub współorganizowane przez poszczególne oddziały i koła KoLibra, dotykające różnych tematów spotkania otwarte i debaty, a także wystąpienia publiczne i medialne. Szczegółowa lista poniżej.

 • Konwent nadzwyczajny (22.02.): Podczas zebrania omawiano temat finansowania przyszłych projektów KoLibra. Konwent stosunkiem głosów 34 do 17 uchylił zakaz dotyczący korzystania z dotacji ze strony samorządów, państwa oraz Unii Europejskiej. Ponadto podczas Konwentu rozmawiano o dotychczasowych działaniach i planach Zarządu oraz głosowano nad małymi zmianami statutowymi.

Lublin:

Kalisz:

Poznań:

Siedlce:

Białystok:

Warszawa:

Wrocław:


<<< Styczeń 2020 | Marzec 2020 >>>

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found