images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W związku z ostatnimi przejawami antypolskiej działalności parlamentu litewskiego, który zmierza do likwidacji polskich szkół, a jest ich obecnie 48, środowiska kresowo-patriotyczne zaplanowały pikietę.

Władze litewskie od wielu lat w coraz większym stopniu dyskryminują
Polaków, którzy stanowią większość mieszkańców Wileńszczyzny. Najpoważniejszym
atakiem na środowiska polskie na Litwie są sprawy związane polskojęzycznym szkolnictwem, zakazem dwujęzycznych napisów na urzędach, czy na autobusach, brak zezwolenia na
polską pisownię nazwisk w paszportach i wiele innych, pomimo umowy bilateralnej między III RP a Litwą.

W związku z ostatnimi przejawami antypolskiej działalności parlamentu litewskiego, który zmierza do likwidacji polskich szkół, a jest ich obecnie 48, środowiska kresowo-patriotyczne zaplanowały pikietę. Patronat na przedsięwzięciem przyjęła Federacja Organizacji Kresowych, w miejsce będącego w rejestracji stowarzyszenia Memoriae Fidelis, którego członkowie są inicjatorami akcji. Partnerem jest Stowarzyszenie KoLiber.

Pikieta odbędzie się w sobotę, 11.12.2010r., o godzinie 12:00 przed ambasadą Litwy, ul. Aleje Ujazdowskie 14 w Warszawie.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found