images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

15-go marca odbyło się Walne Zebranie nowopowstałego Oddziału Olsztyn. Na Prezesa wybrano kolegę Igora Pawłowskiego.
Sekretarzem Oddziału został kol. Damian Żyłka, a na funkcję Skarbnika powołano kol. Cezarego Romanowskiego.  Natomiast na Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Michała Pietrzaka.
Władzom Oddziału gratulujemy i życzymy powodzenia!

15-go marca odbyło się Walne Zebranie nowopowstałego Oddziału Olsztyn. Na Prezesa wybrano kolegę Igora Pawłowskiego.
Sekretarzem Oddziału został kol. Damian Żyłka, a na funkcję Skarbnika powołano kol. Cezarego Romanowskiego.  Natomiast na Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Michała Pietrzaka.
Władzom Oddziału gratulujemy i życzymy powodzenia!

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found