images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Szanowna Pani Prezes,

Jako stowarzyszenie młodych ludzi, które stoi na straży przestrzegania zasad wolnej przedsiębiorczości, zwracamy się do Pani Prezes o zajęcie stanowiska w związku z cyfryzacją radia i telewizji w Polsce…

Szanowna Pani Prezes,

Jako stowarzyszenie młodych ludzi, które stoi na straży przestrzegania zasad wolnej przedsiębiorczości, zwracamy się do Pani Prezes o zajęcie stanowiska w związku z cyfryzacją radia i telewizji w Polsce.

Zgodnie z dostępnymi badaniami, Polska należy (i będzie należała) do krajów o najniższych zasięgach odbiorczych telewizji cyfrowej w Europie. Dzieje się tak dlatego, że rynku cyfrowym konkurencja jest ograniczana a prawa konsumentów nie są respektowane.

Nasz niepokój wzbudza nie tylko zapowiadane zamknięcie rynku telewizyjnego przed konkurencją do 2012 r., w zamian za określone świadczenia finansowe (finansowanie dekoderów do odbioru telewizji cyfrowe przez dwie największe stacje prywatne).

Jeszcze bardziej niepokojące są próby monopolizacji technologicznej rynku, narzucenia tylko jednego sposobu odbioru telewizji cyfrowej poprzez nadajniki naziemne, co w znacznym stopniu ograniczy dostępność obywateli do telewizji cyfrowej w Polsce, szczególnie obywatelom zamieszkującym tereny słabozurbanizowane.

Zgodnie z danymi Europejskiej Unii Nadawców nadajniki naziemne są w stanie pokryć sygnałem cyfrowym zaledwie 25 proc. powierzchni naszego kraju, przy czym zalecenia Komisji Europejskiej mówią o konieczności zapewnienia dostępu do sygnału cyfrowego dla 95 proc. populacji, przed planowanym wyłączeniem nadajników analogowych.

Powstała sytuacja prawna nosi także cechy zbiorowego naruszenia interesu konsumentów (tutaj: telewidzów), podlegających stosownej ochronie prawnej.

Działania zmierzające do podziału rynku przez największych nadawców i monopolizacji technologicznej łamią ustawę z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie ograniczania i kontrolowania rynku, podziale rynku, ograniczania dostępu do rynku i nadużywania pozycji dominującej.

Liczymy, że w związku z zaistniałą sytuacją UOKiK zajmie określone stanowisko.

Z wyrazami szacunku,

Jacek Spendel

Szef Projektu Cyfryzacja
Stowarzyszenie KoLiber

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found