Nasi partnerzy to niezależne i apartyjne organizacje pozarządowe. Współpraca z każdą jednostką poprzedzona jest zgodą Rady Krajowej.

Instytut Ludwiga von Misesa ufundowany we Wrocławiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej. Instytut został nazwany na cześć austriackiego ekonomisty Ludwiga von Misesa. Misja Instytutu Celem Instytutu Ludwiga von Misesa … Więcej

Fundacja Republikańska powstała w październiku 2009 roku. Jej oficjalna inauguracja działalności miała miejsce podczas I Kongresu Republikańskiego w Warszawie 14 listopada 2009 roku. Idea Ewidentna słabość polskiego państwa i instytucji życia publicznego jest skutkiem słabości polskiego życia społecznego. Z wielu powodów, spośród których najważniejszymi są: radykalne wykorzenienie tradycji zrzeszania się … Więcej

Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości powstała w 2012 w Katowicach. Jest niezależnym projektem edukacyjnym, odwołującym do filozofii wolności. Stawia sobie za cel promocję rozwiązań wolnorynkowych oraz ducha przedsiębiorczości. Do założycieli fundacji należą osoby doświadczone w działalności publicznej: Jacek Spendel i Marcin Chmielowski. Flagowymi inicjatywami Fundacji są Polsko-Amerykańska Akademia Liderów oraz Akademia Młodych … Więcej

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została założona w marcu 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, który jest jej wyłącznym fundatorem. Zapraszamy na stronę internetową for.org.pl.

Centrum im. Adama Smitha jest pierwszym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, niezależnym instytutem naukowo-badawczym. Centrum nie jest związane z żadną instytucją polityczną, zostało powołane 16 września 1989 roku w formie fundacji. Centrum skupia blisko 50-osobowe środowisko ekonomistów, prawników, politologów, socjologów, informatyków oraz przedstawicieli innych dziedzin. Koncentruje się na prowadzeniu badań, … Więcej

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego została założona przez Jana Michała Małka w 2007 roku. Będąc niezależną, pozarządową organizacją zajmuje się wolnorynkową edukacją ekonomiczną, promocją wolności gospodarczej i wolnego handlu jako najskuteczniejszego a zarazem najsprawiedliwszego systemu powodującego podnoszenie zamożności ludzi i narodów, związkami etyki z ekonomią, a także rozwojem nauk … Więcej

Instytut Globalizacji został założony w 10 maja 2006 roku w Gliwicach. Fundatorami placówki są: Tomasz Teluk, ekspert ekonomiczny i publicysta oraz Tomasz Sommer, dziennikarz i wydawca. Placówka jest inicjatywą prywatną, jej utworzenie zostało sfinansowane z prywatnych oszczędności fundatorów. Od samego początku Instytut Globalizacji należy do dwóch największych sieci wolnorynkowych instytutów … Więcej

Młodzi dla Polski są organizacją powołaną na Uniwersytecie Warszawskim na początku 2012 roku z inicjatywy studentów wielu kierunków i wydziałów. Celem działalności Młodych dla Polski jest promocja postaw obywatelskich, patriotycznych i propaństowowych wśród młodych ludzi, zwłaszcza studentów. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej mlodzidlapolski.pl.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej jest to organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów polskich wyższych uczelni o poglądach konserwatywnych. Stowarzyszenie powstało w maju 2010 roku. Posiada oddziały w sześciu miastach akademickich Polski: Krakowie, Łodzi, Lublinie, Toruniu, Wrocławiu i Warszawie. Organizacja chce być dobrze słyszalnym w publicznej debacie głosem konserwatywnej części społeczności studenckiej. Celem jej … Więcej

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej działają. Związek został założony w czerwcu 2010 roku, jako niezgoda na to, że kolejne rządy nie doceniają roli i potencjału sektora MSP, a więc 99,8% polskich przedsiębiorstw, które zatrudniają … Więcej

Fundacja powołana przez Jana Pietrzaka, której misją jest promowanie i wspieranie twórców, postaw i dzieł służących narodowi polskiemu. Opis. Towarzystwo Patriotyczne powstało by wspierać sprawy, dzieła, ludzi dobrze życzących i służących Polsce. Działa w sferze szeroko pojętej kultury. Organizuje wydarzenia np. Polonez 3 Maja na pl Zamkowym, Mobilizacja w rocznicę … Więcej

Według Statutu „Fundacji PRO – Prawo do Życia” najważniejsze cele to: 1) wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, zdrową i udaną prokreację, przeciwdziałanie zapaści demograficznej; 2) umacnianie pozycji rodziny jako fundamentu relacji społecznych; 3) wspieranie instytucji małżeństwa jako drogi do szczęścia; 4) … Więcej