BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Dnia 9 maja br. w siedzibie Sejmu RP odbyła się prezentacja Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber. Jego przewodniczący Marek Kułakowski omówił raport „Demografia a system emerytalny”. Zwrócił szczególną uwagę na brak polityki prorodzinnej w obowiązującym aktualnie systemie emerytalnym oraz przedstawił proponowane przez Stowarzyszenie rozwiązanie problemu, polegające na repartycyjno -alimentacyjnym charakterze systemu.

 

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Wolnego Rynku poseł Michał Jaros. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu posłów, wśród których był m.in. Jacek Żalek, wywodzący się ze Stowarzyszenia KoLiber.

Po prezentacji zawiązała się dyskusja, podczas której politycy wyrazili zainteresowanie promowaniem i wdrożeniem projektu Stowarzyszenia KoLiber.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found