Felieton autorstwa Damiana Kossakowskiego, który w 12.09.2018 pojawił się na stronie wei.org.pl Zima 2018 roku była wyjątkowo mroźna, lecz nie zabrakło w niej szczególnie gorących akcentów. Jednym z nich był protest lekarzy rezydentów w celu polepszenia swojej sytuacji materialnej oraz funkcjonowania służby zdrowia. Finalnie Porozumienie Lekarzy osiągnęło porozumienie z Rządem, a zapisy … Więcej

Poniżej prezentujemy list otwarty Daniela Kawczynskiego, reprezentującego okręg Shrewsbury i Atcham w brytyjskim Parlamencie.   Polska powinna uchronić się przed niechcianą ingerencją Unii Europejskiej Debata polityczna w Wielkiej Brytanii koncentruje się na uzyskaniu „dobrej oferty” dla Wielkiej Brytanii w negocjacjach dotyczących Brexitu, jednocześnie przygotowując się do możliwości „braku porozumienia”. Jak jasno powiedziała … Więcej

Niniejszy komentarz przygotowany przez Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber stanowi odpowiedź na zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy rozwiązania zawarte w projekcie nowego Kodeksu pracy. Niewątpliwie obowiązujący akt prawny, obejmujący problematykę prawa pracy, jest przestarzały i niedostosowany do nowoczesnego rynku pracy, dlatego też inicjatywa stworzenia nowego Kodeksu pracy wydaje się słuszna. … Więcej

Potrzeba gruntownej reformy szkolnictwa wyższego to przedmiot zainteresowania każdego rządu III RP. Kluczowym celem stojącym przed legislatorami jest stworzenie rozwiązań, które umożliwią polskiej nauce sprostanie społecznym i naukowym wyzwaniom XXI wieku. Polskie uczelnie wyższe plasują się obecnie na szarym końcu w europejskich rankingach, choć jednocześnie kształcą największą liczbę absolwentów. Stowarzyszenie … Więcej

Nie po raz pierwszy informacje o rzeczywistych działaniach Stowarzyszenia KoLiber ulegają medialnej manipulacji. Tym razem, zarówno media i prokuratura, uderzyły w nas szczególnie silnie, tworząc fałszywe przekonanie że nasza organizacja występuje przeciw wolności i swobodzie działania partii politycznych w naszym kraju. W liście zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda do posła … Więcej

Raport „Egzekucja wierzytelności w gospodarce”, przygotowany przez Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber jest odpowiedzią na rosnący problem zatorów płatniczych w gospodarce. Proponowane przez naszych ekspertów rozwiązania mają na celu likwidację problemu niskiej ściągalności wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom oraz sektorowi finansów publicznych poprzez implementację innowacyjnych mechanizmów współpracy z sektorem prywatnym. – Projektowane rozwiązania … Więcej

Mamy zaszczyt poinformować, że Prezes oddziału Trójmiasto, Mateusz Ochnio wygrał pierwszą edycję Grassroots Leadership Academy organizowaną przez Fundację Wolności i Przedsiębiorczości! Wyróżnieniem został również nagrodzony Wiktor Strzelczyk z oddziału Kraków.   Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Jednym z najważniejszych Powstań w historii Polski było Powstanie Wielkopolskie. 16 lutego 1919 roku działania zbrojne zakończyły się przynosząc Wielkopolanom wolność, co po dziś dzień dla Poznaniaków jest szczególnie ważnym świętem. Dlatego też inicjatywą oddziału Poznań jest uczczenie dokonań bohaterów Toastem za Zwycięstwo, kolejną już edycją wspaniałej imprezy! Zapraszamy wszystkich chętnych … Więcej