Rok 2020 rozpoczęliśmy całkiem intensywnie. Na szczeblu ogólnopolskim odbyły się aż dwie Rady Krajowe oraz wspólna wigilia całego Stowarzyszenia. Oprócz tego reaktywowano i powołano do życia kilka nowych oddziałów i kół. Lokalne struktury zorganizowały natomiast liczne spotkania, dyskusje oraz akcje i wydarzenia współorganizowane we współpracy z innymi podmiotami. Szczegółowa lista … Więcej

Jedna z definicji szaleństwa powiada, że jest to powtarzanie tej samej czynności i oczekiwanie innych rezultatów. Gdyby przyjąć ten punkt widzenia, polskich przywódców z połowy XIX w. należałoby ocenić, no cóż, dość krytycznie. Powtórzyli bowiem ten sam błąd (walkę zbrojną z dużo silniejszym przeciwnikiem, pozbawioną szans na sukces) po 30 … Więcej

Na podstawie pkt. 30 statutu Stowarzyszenia KoLiber informuję członków stowarzyszenia o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Konwentu. Data: 25 stycznia 2020 roku. I termin: 10:00, II termin: 11:00 Miejsce: Warszawa Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór przewodniczącego obrad; 3. Wybór protokolanta; 4. Sporządzenie listy obecności i sprawdzenie … Więcej

W drugiej edycji KoLibrowej akcji charytatywnej „Anielska Rocznica” zebraliśmy na leczenie walczącej z endometriozą głęboko naciekającą pani Kingi z Kalisza sumę 1181 zł. Wszystkim Państwu, którzy wsparli nasze dzieło z całego serca dziękujemy! Dziękujemy wszystkim KoLegom-wolontariuszom oraz fundacji Inicjatywa dla Opatówka, która wsparła akcję od strony formalnej. Akcja „Anielska Rocznica” została … Więcej

Jak co roku 13 grudnia powracają dyskusje o stanie wojennym 1981 roku i jego twórcy. Dla jednych zmarły niedawno gen. Jaruzelski był niemalże bohaterem, ratującym Polskę czy to przed inwazją ZSRS, czy to przed strajkowym chaosem. Dla innych był on krwawym tyranem i despotą, a przy tym sługusem obcego mocarstwa. … Więcej

Warszawa, dnia 6 grudnia 2019 roku Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki i Szkolnictwa WyższegoPan Jarosław Gowin Szanowny Panie Premierze, W imieniu członków i sympatyków Stowarzyszenia KoLiber chcielibyśmy wyrazić ogromne zaniepokojenie z powodu odwołania zaplanowanego na dzień 6 grudnia spotkania z posłem koła poselskiego Konfederacja Dobromirem Sośnierzem na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego … Więcej

Piotr Zychowicz i Jacek Bartosiak debatowali 1 grudnia na Zamku Królewskim podczas Targów Książki Historycznej nt. polskiej racji stanu. Debata została zorganizowana przy współpracy KoLibra Warszawa, Fundacji Portia oraz Wydawnictwa REBIS. Obaj Panowie są dziś jednymi z najbardziej popularnych publicystów, stąd ich dyskusja musiała wzbudzić ogromne zainteresowanie publiczności. Piotr Zychowicz, … Więcej

„Ułomność praworządności w Polsce nie jest kwestią konkretnej partii – jest to kwestia źle skonstruowanego systemu” – mówił Adrian Góra podczas Parlamentu Młodych RP, który odbył się 23 listopada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas swojego wystąpienia członek KoLibra Lublin i przewodniczący koła w Zamościu odnosił się krytycznie do … Więcej