To nie jest zwykły poradnik. Profesor Jordan B. Peterson chce, byśmy sukcesywnie eliminowali czynniki, które pozbawiają nas wewnętrznego spokoju. 12 reguł, do których stosować się powinien każdy, chcący zapanować nad życiowym chaosem to hasła proste i ponadczasowe. Powołując się na dorobek najwybitniejszych filozofów, psychologów, a także klasyków światowej literatury Peterson … Więcej

Wybory parlamentarne w 2015 roku były niezwykle udane dla środowiska wolnościowego. Dzięki KWW Kukiz’15 do Sejmu weszła rekordowa reprezentacja posłów o poglądach wolnościowych. Dodatkowo duża część tych osób reprezentowała także poglądy konserwatywne i patriotyczne. Wydawało się, że to właśnie stowarzyszenie Kukiz’15 będę głównym parasolem, który pozwoli zjednoczyć wszelkie wolnościowe środowiska. … Więcej

Tradycyjna pozycja klasycznych liberałów w kwestii wolności słowa jest oparta na koncepcji wolności negatywnej(jak i w ogóle sam klasyczny liberalizm) co wyraża się na przykład w pierwszej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Zasadę wolności negatywnej można ująć w prostej maksymie- „Wolno robić wszystko co nie narusza życia, zdrowia i własności … Więcej

Początek służby zdrowia to właściwie wszelkie ustawy regulujące rynek pracy w XIX wieku. Ustawodawcom przyświecała „ochrona” robotników fabrycznych. Ten nacisk na „ochronę” wziął się ze zmian demograficznych, jakie przechodziła Europa w XIX wieku. Koncentracja ludności w miastach uwydatniła problem zdrowia populacji, która wcześniej była rozrzucona po wsiach. Pierwszą ustawą tworzącą … Więcej

Felieton autorstwa Damiana Kossakowskiego, który w 12.09.2018 pojawił się na stronie wei.org.pl Zima 2018 roku była wyjątkowo mroźna, lecz nie zabrakło w niej szczególnie gorących akcentów. Jednym z nich był protest lekarzy rezydentów w celu polepszenia swojej sytuacji materialnej oraz funkcjonowania służby zdrowia. Finalnie Porozumienie Lekarzy osiągnęło porozumienie z Rządem, a zapisy … Więcej

Poniżej prezentujemy list otwarty Daniela Kawczynskiego, reprezentującego okręg Shrewsbury i Atcham w brytyjskim Parlamencie.   Polska powinna uchronić się przed niechcianą ingerencją Unii Europejskiej Debata polityczna w Wielkiej Brytanii koncentruje się na uzyskaniu „dobrej oferty” dla Wielkiej Brytanii w negocjacjach dotyczących Brexitu, jednocześnie przygotowując się do możliwości „braku porozumienia”. Jak jasno powiedziała … Więcej

Niniejszy komentarz przygotowany przez Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber stanowi odpowiedź na zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy rozwiązania zawarte w projekcie nowego Kodeksu pracy. Niewątpliwie obowiązujący akt prawny, obejmujący problematykę prawa pracy, jest przestarzały i niedostosowany do nowoczesnego rynku pracy, dlatego też inicjatywa stworzenia nowego Kodeksu pracy wydaje się słuszna. … Więcej

Potrzeba gruntownej reformy szkolnictwa wyższego to przedmiot zainteresowania każdego rządu III RP. Kluczowym celem stojącym przed legislatorami jest stworzenie rozwiązań, które umożliwią polskiej nauce sprostanie społecznym i naukowym wyzwaniom XXI wieku. Polskie uczelnie wyższe plasują się obecnie na szarym końcu w europejskich rankingach, choć jednocześnie kształcą największą liczbę absolwentów. Stowarzyszenie … Więcej