images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Kierując się Deklaracją Ideową Stowarzyszenia KoLiber, która stanowi, że:

 

Jesteśmy przeświadczeni, że tysiącletnia historia Narodu Polskiego wraz z jego głęboko zakorzenionymi niepodległościowymi tradycjami stanowi wystarczającą legitymację dla istnienia w pełni suwerennego Państwa Polskiego. Dlatego uznajemy za święte prawo Narodu Polskiego do samostanowienia. W szczególności będziemy przeciwdziałać narzucaniu Państwu Polskiemu polityki zagranicznej, gospodarczej, wewnętrznej i wojskowej przez podmioty zewnętrzne.

Zarząd Główny Stowarzyszenia KoLiber podejmuje poniższą uchwałę.

 

 

***

 

Jako członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia za priorytet w budowaniu silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej uznajemy niezależność zewnętrzną naszego Państwa. Dlatego też z uwagą przyglądamy się polityce międzynarodowej władz Rzeczypospolitej. W związku z tym, wyrażamy dezaprobatę wobec słów, które wygłosił szef polskiej dyplomacji, Pan Radosław Sikorski, podczas ostatniej wizyty w Berlinie, dnia 28 listopada 2011r.

 

Minister Sikorski w swoich słowach: Przyszłością Unii Europejskiej jest federacja.”Sądzę, że państwa członkowskie Unii powinny mieć co najmniej tyle autonomii, ile mają stany USA.” oraz Możemy oddać federacji więcej kompetencji.” dał do zrozumienia obywatelom Rzeczypospolitej, że optuje on, jako główny przedstawiciel Polski na arenie międzynarodowej, za daleko idącym ograniczeniem suwerenności naszego Państwa.

 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż Pan Minister wykazał się nielojalnością wobec suwerena Rzeczypospolitej, którym na mocy art. 4. Konstytucji RP jest Naród. Wizja przekształcenia Unii Europejskiej w federację jest sprzeczna z Konstytucją RP, która poza prawem Narodu do samostanowienia, nadaje Ministrowi Sikorskiemu prawo reprezentacji Polski na forum międzynarodowym.

 

Uważamy, że Polska w obliczu kryzysu finansowego ma niepowtarzalną szansę zaistnienia na arenie międzynarodowej jako silny i godny zaufania partner. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia jedynie poprzez prowadzenie niezależnej polityki, dążącej do uatrakcyjnienia oraz stabilizacji polskiej gospodarki, a także uporządkowania finansów publicznych. Dlatego też słowa szefa polskiej dyplomacji uważamy za szkodliwe, mogące przyczynić się do zaprzepaszczenia dziejowej szansy odegrania przez Polskę istotnej roli na arenie międzynarodowej.

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl