images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W związku z trwającą właśnie w Sejmie debatą wokół pierwszego czytania projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 3003), którego celem jest podniesienie kwoty wolnej od podatku, Stowarzyszenie KoLiber pragnie wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Zgodnie z proponowanymi nowymi zasadami ustalania wysokości dochodu, od którego należy zapłacić podatek dochodowy, kwota ta wynosiłaby dwunastokrotność średniorocznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego, obliczanego za poprzedni rok podatkowy i ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W obecnej sytuacji wejście w życie przedmiotowego projektu spowodowałoby podwojenie aktualnie obowiązującej kwoty wolnej od podatku z 3091 zł do 6253 zł.

Stowarzyszenie KoLiber stoi na stanowisku, że powinniśmy dążyć do obniżania danin publicznych tak, by jak najwięcej środków pozostawało w kieszeniach obywateli, którzy znacznie lepiej od państwa znają swoje potrzeby i wiedzą jak najefektywniej je realizować. Nadto za rażąco niesprawiedliwy i absurdalny uważamy obecny stan rzeczy, w którym fiskus pobiera podatek dochodowy od osób, które uznawane są za niezdolne do samodzielnego utrzymania się i którym potem przysługuje prawo do zasiłku.

Popierając projekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku, podkreślamy jednocześnie, że jest to dobry, ale zdecydowanie niewystarczający krok w kierunku obniżania danin publicznych. Zwracamy również uwagę na to, że jednocześnie ze zmniejszaniem obciążeń podatkowych należy zadbać o cięcia wydatków publicznych, które stoją na zdecydowanie zbyt wysokim poziomie, generując rosnący do niebotycznych rozmiarów dług publiczny.

Apelujemy do wszystkich klubów parlamentarnych, aby niezależnie od politycznych antypatii i poglądów na inne kwestie, poparły podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

Zarząd Główny

Stowarzyszenia KoLiber

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found