images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W związku z nabierającą na mocy dyskusją na temat reformowania polskich sił zbrojnych, przede wszystkim w zakresie wypełniania zasadniczej służby wojskowej, Stowarzyszenie KoLiber pragnie także zabrać głos w tej sprawie.

W związku z nabierającą na mocy dyskusją na temat reformowania polskich sił zbrojnych, przede wszystkim w zakresie wypełniania zasadniczej służby wojskowej, Stowarzyszenie KoLiber pragnie także zabrać głos w tej sprawie.

Jako że jesteśmy organizacją, której trzon stanowią ludzie młodzi, sprawa ta jest dla nas szczególnie istotna. W naszej Deklaracji Ideowej zobowiązujemy się do ?obrony suwerenności państwowej?, dlatego istotne dla nas są zarówno postulaty odwołujące się do dobra człowieka, jak i do efektywności naszej armii.

Uważamy, iż obecny system, opierający się na obowiązkowej zasadniczej służbie wojskowej, stoi w sprzeczności nie tylko z ideą wolności jednostki, ale także na drodze do restrukturyzacji i unowocześnienia naszych sił zbrojnych. Jesteśmy zdania, że każdy człowiek posiada prawo do samodzielnego decydowania o swojej drodze życiowej i zawodowej, oraz o formie służenia Ojczyźnie. Za uwłaczający ludzkiej godności uważamy więc pobór do wojska, który odrywa młodych mężczyzn na 9 długich miesięcy od możliwości rozwoju indywidualnego, kariery, kontaktu z rodziną.Również najnowszy pomysł związany ze zmianą sposobu odbywania służby wojskowej przez studentów uważamy za krzywdzący dla uczących się młodych ludzi. Student, który przerywa naukę nawet na proponowane przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 4 miesiące, niejako ?wypada z obiegu?, traci kontakt z najnowszymi odkryciami w swojej dziedzinie. Dla bardzo wielu ludzi okres odbywania służby wojskowej jest czasem bezpowrotnie straconym.

Inaczej sprawa wygląda ze służbą zawodową, która wykonywana jest przez ochotników. Ludzie, którzy z własnej woli zaciągają się do armii, chętniej angażują się w szkolenia oraz wykonują rzetelniej stojące przed nimi obowiązki. Dzięki temu armia zawodowa jest bardziej efektywna i przydatna do obrony granic państwowych. W dobie przyspieszającej technologizacji wojny, nie ma potrzeby utrzymywania licznych służb zbrojnych składających się przeważnie z piechoty, istnieje natomiast potrzeba posiadania małych liczebnie, za to dobrze wyszkolonych pod względem technicznym.

Apelujemy do decydentów, aby przy reformowaniu polskich służb zbrojnych wzięli pod uwagę nasze postulaty. Uważamy także, iż są zbieżne z poglądem na tą sprawę większości młodych ludzi, zarówno tych, którzy nie mają ochoty odbywać obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej jak i tych, którzy chętnie znajdą zatrudnienie w unowocześnionej armii zawodowej.

Jacek Spendel
Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found