Oświadczenie Stowarzyszenia KoLiber oddział Kalisz w sprawie konferencji naukowej „Problemy społecznej aktywności w Polsce”

W dniu 24 maja 2013 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu miała się odbyć konferencja naukowa pt. „Problemy społecznej aktywności w Polsce” z udziałem gości z całej Polski. Konferencja okazała się „wielkim sukcesem”. Przebieg wydarzenia zobrazował, na jakim poziomie w Polsce stoi aktywność społeczna i relacje pomiędzy trzecim sektorem a szkolnictwem wyższym, które powinny być naturalnym katalizatorem zmian społecznych.

Na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem konferencji naukowej Uczelnia wycofała się ze współorganizacji argumentując, że wydarzenie ma charakter polityczny, choć wśród prelegentów nie znaleźli się żadni przedstawiciele partii politycznej, lecz głównie reprezentanci (często mocno różniących się od siebie) organizacji pozarządowych. Dziekan Wydziału Zarządzania PWSZ wcześniej potwierdził swoją obecność na konferencji i wyraził chęć zabrania na niej głosu. Na konferencji wystąpić miał także przedstawiciel uczelni. Samo wydarzenie było przygotowywane od wielu tygodni z Samorządem Studenckim PWSZ.

Niesmaczna sytuacja, przed którą zostali postawieni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i badacze zajmujący się tym zjawiskiem, pokazała jak trudna jest debata i na jak podstawowym poziomie pojawiają się trudności. Smuci nas to, że na publicznej uczelni aspirującej o miano akademii nie można nawet rozmawiać.

Podpisali:

Organizator

Kamil Rybikowski, Prezes o. Kalisz Stowarzyszenia KoLiber

Prelegenci

Jakub Kulesza, Prezes Stowarzyszenia KoLiber

Marcin Chmielowski, Stowarzyszenie KoLiber, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości

Patryk Hałaczkiewicz, Zmieleni.pl, Obywatelski Dolny Śląsk