images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Oświadczenie poselskie
– niskie podatki dla ojca i matki
wygłoszone w dniu 24.05.2007 r.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

„Niskie podatki dla ojca i matki” to jedno z głównych haseł drugiego Marszu dla Życia i Rodziny, który odbył się w niedzielę 20 maja w Warszawie. Marsz, w którym uczestniczyło prawie 4 tys. osób, obrońców tradycyjnej rodziny i życia ludzkiego od chwili poczęcia, został zorganizowany przez Fundację Pro i Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Pod Sejmem do uczestników marszu zwrócił się Łukasz Wróbel z Fundacji Pro, który mówił m.in.: „Jesteśmy tu po to, by powiedzieć posłom, że najwyższy czas skończyć z dyskryminacją rodzin, zwłaszcza dyskryminacją podatkową”. Panie posłanki i panowie posłowie, dla dobra naszych rodzin odłóżmy na bok podziały partyjne i spory polityczne, i zrealizujmy ten słuszny apel.

Oświadczenie poselskie
– niskie podatki dla ojca i matki
wygłoszone w dniu 24.05.2007 r.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie!

„Niskie podatki dla ojca i matki” to jedno z głównych haseł drugiego Marszu dla Życia i Rodziny, który odbył się w niedzielę 20 maja w Warszawie. Marsz, w którym uczestniczyło prawie 4 tys. osób, obrońców tradycyjnej rodziny i życia ludzkiego od chwili poczęcia, został zorganizowany przez Fundację Pro i Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Pod Sejmem do uczestników marszu zwrócił się Łukasz Wróbel z Fundacji Pro, który mówił m.in.: „Jesteśmy tu po to, by powiedzieć posłom, że najwyższy czas skończyć z dyskryminacją rodzin, zwłaszcza dyskryminacją podatkową”. Panie posłanki i panowie posłowie, dla dobra naszych rodzin odłóżmy na bok podziały partyjne i spory polityczne, i zrealizujmy ten słuszny apel.

Aby zapewnić prostą zastępowalność pokoleń i długofalowy wzrost gospodarczy, konieczna jest budowa rozwiązań systemowych, wspierających osoby decydujące się na urodzenie i wychowanie dzieci. Są różne pomysły w tym względzie, a nawet projekty ustaw, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom polskich rodzin i które przyczynią się do zakończenia dyskryminacji ekonomicznej przez system podatkowy rodzin utrzymujących dzieci. Ostatnio zapoznałem się z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przygotowanym przez grupę ekspertów m.in. z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz ze Szkoły Głównej Handlowej, a popieranym przez Fundację Academia Iuris oraz Stowarzyszenie KoLiber.

Autorzy projektu postulują, aby podatnik wychowujący dzieci, podlegający obowiązkowi podatkowemu, mógł od sumy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu, na wniosek wyrażony w zeznaniu rocznym, odliczyć kwotę 2800 zł na każde wychowywane dziecko. Proponują jeszcze inne szczegółowe rozwiązania, w tym podział kwoty odliczanej od dochodu w równych częściach na wszystkich podatników wychowujących dane dziecko.

Eksperci wskazują, że system wolnej kwoty na każde dziecko, odliczanej od podstawy opodatkowania, jest rozwiązaniem prostym i czytelnym, upowszechnionym w większości krajów Unii Europejskiej. Przy czym zaznaczają, że kwota ta nie uwzględnia kosztów wychowania i wykształcenia dzieci. Jeśli miałaby uwzględniać te wydatki, jak jest to przyjęte w niektórych krajach Unii, powinna wynosić ok. 6 tys. zł. Ponadto autorzy projektu wskazują, że w większości krajów UE obowiązują preferencyjne stawki VAT na towary i usługi dziecięce, czego Polska nie zagwarantowała sobie w Traktacie Akcesyjnym.

Jakie są jeszcze inne korzyści z proponowanego rozwiązania? Eksperci stwierdzają jednoznacznie, że system ten spowoduje m.in. zmniejszenie wydatków państwa na zasiłki i świadczenia rodzinne. „Większość rodzin korzystających obecnie ze świadczeń rodzinnych będzie otrzymywać niższe świadczenia wskutek wzrostu ewidencjonowanych dochodów. Wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych przyczyni się także do zmniejszenia wydatków państwa na dodatki mieszkaniowe. (…) W konsekwencji należy przyjmować, że wprowadzenie projektu w życie przyczyni się do ograniczenia zbędnych transferów socjalnych, ograniczenia szarej strefy oraz wzmocnienia samodzielności finansowej rodzin utrzymujących dzieci” możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy. Mam nadzieję, że posłowie pochylą się i nad tym projektem, który może być jednym z elementów szerokiej polityki prorodzinnej, prowadzonej przez obecny rząd.

Zmiany w systemie podatkowym nie są jedynymi możliwymi prorodzinnymi rozwiązaniami. Trzeba zadbać o to, by rodzice korzystający ze zwolnień podatkowych mieli możliwość płacenia jakichkolwiek podatków, tzn. wykonywali stałą, dobrze płatną pracę. Państwo może przyczynić się do tego m.in. usuwając bariery hamujące zatrudnienie, takie jak wysokie koszty pracy, czy wprowadzając zapowiadane ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu firm. Mimo spadku bezrobocia oraz szybkiego wzrostu gospodarczego jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie. Ale właśnie dzięki takiej polityce będziemy mieli coraz więcej szczęśliwych rodzin wielodzietnych, które będą żyły godnie, w godziwych warunkach.

Niedawno przegraliśmy batalię o wpisanie obrony życia poczętego do Konstytucji RP. Przegrana bitwa nie oznacza przegranej wojny. Walka o rodzinę trwa nadal, zarówno o jej sferę duchową, jak i materialną. Także tu w Sejmie, a nawet przede wszystkim w Sejmie. Myślę, że niższe podatki dla rodzin wychowujących dzieci są na wyciągnięcie ręki, a właściwie na podniesienie ręki w głosowaniu poselskim za takim rozwiązaniem. Zróbmy to! A potem, może w kolejnym Sejmie, znów podejmijmy wysiłek legislacyjny, by życie zwyciężyło śmierć. Dziękuję.

Artur Górski
Poseł na Sejm RP

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found