images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Członkowie Stowarzyszenia KoLiber – młodzi Polacy popierający gospodarkę wolnorynkową i tradycyjne wartości, z zainteresowaniem przyjęli informację o nominacji prof. Ryszarda Legutki na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej. Pan profesor Ryszard Legutko jest znany jako wnikliwy badacz bliskich nam idei politycznych, pragmatyk stroniący od ostentacyjnych sporów w ramach aktywności politycznej i zwolennik ujawnienia całej prawdy o czasach, w których naród polski zniewolony był przez obce mocarstwo i ludzi wobec niego lojalnych.

Lublin, 14.08.2007

Edukacja – czas na zmiany

Członkowie Stowarzyszenia KoLiber – młodzi Polacy popierający gospodarkę wolnorynkową i tradycyjne wartości, z zainteresowaniem przyjęli informację o nominacji prof. Ryszarda Legutki na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej. Pan profesor Ryszard Legutko jest znany jako wnikliwy badacz bliskich nam idei politycznych, pragmatyk stroniący od ostentacyjnych sporów w ramach aktywności politycznej i zwolennik ujawnienia całej prawdy o czasach, w których naród polski zniewolony był przez obce mocarstwo i ludzi wobec niego lojalnych.

Kiedy piętnaście miesięcy temu resort edukacji objął Roman Giertych, nasze Stowarzyszenie apelowało o udzielenie temu politykowi kredytu zaufania. Nadzieję na poprawę stanu oświaty w Polsce dawały nam wtedy deklaracje ministra o decentralizacji w szkolnictwie i przybliżeniu szkoły do rodziny, która jest bezpośrednim beneficjentem zmian. Były już minister zapowiadał zwiększenie konkurencyjności pomiędzy szkołami poprzez wprowadzenie bonu oświatowego oraz ułatwienie życia rodzinom prowadzącym edukację domową. Od dawna popieraliśmy wolnorynkową reformę finansowania oświaty i zmniejszenie barier biurokratycznych dla edukacji domowej, a dążenie do całkowitego poddania gospodarki mechanizmom rynkowym i uznanie szczególnej rodziny w procesie wychowania są elementami naszej Deklaracji Ideowej.

Niestety, minister Roman Giertych prowadząc resort nie poczynił wyraźnych kroków w kierunku realizacji tych postulatów. Znakiem rozpoznawczym swojego okresu urzędowania uczynił dalszą centralizację. Wprowadzenie jednolitego stroju uczniowskiego może, i powinno być dyskutowane, ale na poziomie lokalnym, a najlepiej, by zależało od decyzji samej społeczności szkolnej. Dyskusja nad kanonem lektur nosiła znamiona walki ideologicznej, w której kwestie merytoryczne schodziły na dalszy plan. Podniesienie dyscypliny w szkołach było słusznym postulatem, jednak centralizacja i umacnianie aparatu przymusu szkolnego jest próbą eliminacji problemu przy jednoczesnym umocnienieniu jego źródła. Naganne i sprzyjające rozprężeniu w murach polskiej szkoły było dwukrotne udzielenie ?amnestii maturalnej?, za którą minister Giertych przeprosił dopiero, gdy jego dymisja była przesądzona.

Wyrażając zadowolenie z powołania przez premiera Jarosława Kaczyńskiego profesora Ryszarda Legutko na ten urząd, liczymy na to, że nowy Minister Edukacji Narodowej zwiększy wpływ rodziców na kształt polskiej szkoły, ograniczy bariery biurokratyczne i szkodliwy wpływ grup nacisku, w tym związków zawodowych, na polską edukację. Oczekujemy, że zwiększona zostanie konkurencyjność między szkołami oraz innymi rozwiązaniami edukacyjnymi, tak by wszyscy rodzice mieli możliwość zapewnienia swoim dzieciom oświaty na najlepszym możliwym poziomie, a dyrektorzy i nauczyciele wyróżniający się inwencją i sumiennością byli promowani. Mamy nadzieję, że profesor Ryszard Legutko nie pozwoli na zdominowanie tych kwestii przez dyskusję na tematy zastępcze.

Stefan Sękowski
Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found