images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

KoLibranci z Warmii wraz z członkami pozostałych 7 stowarzyszeń sprzeciwiają się zamknięciu ponad 100-letniego kina Awangarda, znajdującego się na olsztyńskiej starówce. 27 kwietnia o godz. 15:00 przedstawiciel koalicji złożył w imieniu wszystkich organizacji poniższy apel:

 

 

Piotr Grzymowicz,

Prezydent Olsztyna

 

Barbara Zalewska

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

w Olsztynie

 

Mieszkańcy Olsztyna

(za pośrednictwem mediów)

 

 

My, obywatele – przedstawiciele 8 stowarzyszeń, zaniepokojeni perspektywą likwidacji Kina Awangarda – jednego z dwóch kin w Olsztynie, apelujemy:

 

Do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie:

– o pilne wpisanie do rejestru zabytków – zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „zabytek to nieruchomość […] świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną...” kina „Awangarda”, spadkobiercy założonego w 1910 r. kina „Luisen-Theater”, a tym samym jednego z trzech najstarszych kin na świecie (por.: Rafał Bętkowski, „Dziesiąta Muza w Olsztynie”, Debata nr 9 i 10/2009),

 

Do Prezydenta Miasta Olsztyna:

– o podjęcie wszelkich starań mających na celu ochronę tej reduty „kultury wysokiej”, miejsca w którym można było zobaczyć kino artystyczne,  podejmujące kwestie najistotniejsze dla kondycji duchowej współczesnego człowieka i jego społecznego otoczenia.

Wierzymy, że władze Olsztyna nie pozwolą na zamknięcie jednego z dwóch kin w mieście, a tym samym nie dopuszczą do wyjałowienia krajobrazu kulturalnego stolicy regionu, bo przecież o jakości życia w mieście świadczy m. in. ilość takich właśnie miejsc jak kino „Awangarda”, w których granica pomiędzy kulturą z zwykłą rozrywką jest jasno określona, odnoszących się do społecznych potrzeb, których nie zaspokajają galerie handlowe i kolejne siedziby banków (np. w budynku dawnego kina w Mrągowie znajduje się obecnie sieciowa drogeria oraz są świadczone usługi bankowe). Do obowiązków władz miejskich należy przecież nie tylko dbanie o własny majątek, ale też troska o stan i sposób wykorzystania wszelkich obiektów budowlanych, zwłaszcza położonych w tak ważnych miejscach jakim jest centrum Starego Miasta. Ufamy, że władze miejskie podejmą trudną rolę mediatora i doprowadzą do zachowania funkcji kina w dotychczasowym, ważnym dla kulturalnego i turystycznego pejzażu miasta obiekcie.

 

Do wszystkich mieszkańców Olsztyna i organizacji działających w mieście:

– o poparcie naszego apelu!

 

 

W imieniu Stowarzyszeń:

– Krzysztof A. Worobiec – prezes Stowarzyszenia na rzecz Krajobrazu

Kulturowego Mazur „Sadyba”,

– Beata Samojłowicz – przewodnicząca Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa

„Borussia”,

– Małgorzata Birezowska – prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

oddział warmińsko-mazurski,

– Sławomir Hryniewicz – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział

warmińsko-mazurski,

– Tomasz Birezowski – przewodniczący Forum Rozwoju Olsztyna,

– Wojciech Kass – prezes Stowarzyszenia Leśniczówka Pranie,

– Bogdan Bachmura – prezes Stowarzyszenia „Święta Warmia”

– Igor Pawłowski – prezes Oddziału Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found