images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Stowarzyszenie Koliber

O nas

Stowarzyszenie KoLiber to organizacja łącząca młodych intelektualistów oraz przedsiębiorców, którym
bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne. Naszym celem jest wykształcenie elit, które będą zdolne
wziąć aktywny udział w życiu społeczno-politycznym kraju oraz pozytywnie wpłynąć na jakość polskiej
debaty publicznej.

Dążymy do urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, odbudowy fundamentalnych wartości
cywilizacji łacińskiej takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne
państwo, poszanowanie tradycji i historii oraz troska o rodzinę.

Dbamy o przestrzeń publiczną i zmieniamy świadomość społeczną poprzez organizację happeningów,
konferencji oraz działalność wydawniczą i naukową.

Stowarzyszenie KoLiber to organizacja łącząca młodych intelektualistów oraz przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne. Naszym celem jest wykształcenie elit, które będą zdolne wziąć aktywny udział w życiu społeczno-politycznym kraju oraz pozytywnie wpłynąć na jakość polskiej debaty publicznej.

Dążymy do urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, odbudowy fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie tradycji i historii oraz troska o rodzinę.

Dbamy o przestrzeń publiczną i zmieniamy świadomość społeczną poprzez organizację happeningów, konferencji oraz działalność wydawniczą i naukową.

NAZWA STOWARZYSZENIA

Nazwa „KoLiber” pochodzi od określeń „konserwatywny” i „liberalny”, ponieważ Stowarzyszenie promuje konserwatyzm światopoglądowy oraz liberalizm gospodarczy. Według Deklaracji Ideowej KoLiber dąży do:
realizacji idei wolnego społeczeństwa, całkowitego poddania gospodarki mechanizmom rynkowym, obrony suwerenności państwowej, stworzenia „silnego państwa minimum” opartego na rządach prawa, rozwoju
samorządności, poszanowania tradycji i historii i uznania szczególnej roli rodziny.

Stowarzyszenie powstało 26 stycznia 1999 jako Sekcja Młodzieżowa Oddziału Stołecznego Unii Polityki Realnej, zwana nieformalnie „Warszawskim KoLibrem”. Od 25 listopada 1999 jest niezależną organizacją
(zarejestrowaną sądownie 17 kwietnia 2000). Początkowo nosiło nazwę Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne „KoLiber”, po kilku latach Konwent Stowarzyszenia uprościł nazwę do formy „Stowarzyszenie KoLiber”.

Nazwa „KoLiber” pochodzi od określeń „konserwatywny” i „liberalny”, ponieważ Stowarzyszenie promuje konserwatyzm światopoglądowy oraz liberalizm gospodarczy. Według Deklaracji Ideowej KoLiber dąży do: realizacji idei wolnego społeczeństwa, całkowitego poddania gospodarki mechanizmom rynkowym, obrony suwerenności państwowej, stworzenia „silnego państwa minimum” opartego na rządach prawa, rozwoju samorządności, poszanowania tradycji i historii i uznania szczególnej roli rodziny.

Stowarzyszenie powstało 26 stycznia 1999 jako Sekcja Młodzieżowa Oddziału Stołecznego Unii Polityki Realnej, zwana nieformalnie „Warszawskim KoLibrem”. Od 25 listopada 1999 jest niezależną organizacją (zarejestrowaną sądownie 17 kwietnia 2000). Początkowo nosiło nazwę Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne „KoLiber”, po kilku latach Konwent Stowarzyszenia uprościł nazwę do formy „Stowarzyszenie KoLiber”.

IDEE KOLIBRA

Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne KoLiber jest organizacją młodych Polaków, których łączy wyznawany system wartości, określany mianem konserwatywnego liberalizmu. Uważamy, że wcielanie tych wartości
w życie prowadzić będzie zarówno do wzrostu powszechnego dobrobytu ekonomicznego, jak i do wzmocnienia więzi społecznych oraz odbudowy moralnych podstaw naszej cywilizacji.

Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne KoLiber jest organizacją młodych Polaków, których łączy wyznawany system wartości, określany mianem konserwatywnego liberalizmu. Uważamy, że wcielanie tych wartości w życie prowadzić będzie zarówno do wzrostu powszechnego dobrobytu ekonomicznego, jak i do wzmocnienia więzi społecznych oraz odbudowy moralnych podstaw naszej cywilizacji.

W naszej działalności dążyć będziemy do:

images not found

Realizacji idei
wolnego
społeczeństwa

images not found

Realizacji idei
wolnego społeczeństwa

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w
czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego
dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego.
Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita
neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych
zamykających dostęp do rynku, hamujących
przedsiębiorczość i inicjatywę.

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego. Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych zamykających dostęp do rynku, hamujących przedsiębiorczość i inicjatywę.

images not found

Realizacji idei
wolnego
społeczeństwa

images not found

Całkowitego poddania gospodarki
mechanizmom rynkowym

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w
czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego
dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego.
Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita
neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych
zamykających dostęp do rynku, hamujących
przedsiębiorczość i inicjatywę.

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego. Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych zamykających dostęp do rynku, hamujących przedsiębiorczość i inicjatywę.

images not found

Obrony
suwerenności
państwowej

images not found

Obrony suwerenności
państwowej

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w
czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego
dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego.
Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita
neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych
zamykających dostęp do rynku, hamujących
przedsiębiorczość i inicjatywę.

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego. Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych zamykających dostęp do rynku, hamujących przedsiębiorczość i inicjatywę.

images not found

Stworzenia
„silnego państwa
minimum”

images not found

Stworzenia „silnego państwa
minimum”

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w
czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego
dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego.
Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita
neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych
zamykających dostęp do rynku, hamujących
przedsiębiorczość i inicjatywę.

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego. Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych zamykających dostęp do rynku, hamujących przedsiębiorczość i inicjatywę.

images not found

Rozwoju
samorządności

images not found

Rozwoju
samorządności

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w
czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego
dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego.
Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita
neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych
zamykających dostęp do rynku, hamujących
przedsiębiorczość i inicjatywę.

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego. Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych zamykających dostęp do rynku, hamujących przedsiębiorczość i inicjatywę.

images not found

Uznania
szczególnej
roli Rodziny

images not found

Uznania szczególnej
roli Rodziny

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w
czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego
dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego.
Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita
neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych
zamykających dostęp do rynku, hamujących
przedsiębiorczość i inicjatywę.

Jesteśmy przekonani, że powrót do kapitalizmu w czystej formie jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego. Koniecznym warunkiem jest jednak całkowita neutralność państwa oraz zniesienie barier prawnych zamykających dostęp do rynku, hamujących przedsiębiorczość i inicjatywę.

cele KOLIBRA

Podstawowym celem Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego KoLiber jest wykształcenie elit, które w przyszłości współtworzyć będą społeczny, gospodarczy, kulturowy i polityczny
obraz III Rzeczypospolitej poprzez czynny udział w życiu publicznym. Nasze założenia będziemy realizować poprzez działalność edukacyjną, publicystyczną i wydawniczą, organizację i
współudział w akcjach charytatywnych, prezentowanie się w mediach. Zamierzamy także współpracować z organizacjami polskimi i zagranicznymi o podobnych zapatrywaniach.
Jednocześnie zamierzamy zdobywać praktyczne doświadczenie poprzez pracę w samorządach szkolnych, środowiskowych oraz lokalnych.

Podstawowym celem Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego KoLiber jest wykształcenie elit, które w przyszłości współtworzyć będą społeczny, gospodarczy, kulturowy i polityczny obraz III Rzeczypospolitej poprzez czynny udział w życiu publicznym. Nasze założenia będziemy realizować poprzez działalność edukacyjną, publicystyczną i wydawniczą, organizację i współudział w akcjach charytatywnych, prezentowanie się w mediach. Zamierzamy także współpracować z organizacjami polskimi i zagranicznymi o podobnych zapatrywaniach. Jednocześnie zamierzamy zdobywać praktyczne doświadczenie poprzez pracę w samorządach szkolnych, środowiskowych oraz lokalnych.

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found