BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W najbliższą niedzielę, 8 stycznia już po raz dwunasty odbędzie się akcja „Nysa Dzieciom”. Tego dnia na ulice miasta wyjdą wolontariusze, aby zbierać do puszek pieniądze, które następnie zostaną przeznaczone na leki, środki opatrunkowe, rehabilitację i badania specjalistyczne chorych dzieci.

W inicjatywę tą zaangażowani są głównie młodzi ludzie. Cyklicznie spotykają się oni przez cały rok i z pomocą wspierających akcję lokalnych mediów i prawicowych samorządowców przygotowują całe przedsięwzięcie. Inicjatorem akcji, która po raz pierwszy odbyła się w 2000 roku był Janusz Sanocki, ówczesny burmistrz Nysy, a w latach 80. jeden z czołowych działaczy opozycji antykomunistycznej na terenie Opolszczyzny.

„Nysa Dzieciom” to bardzo pozytywny przykład jak należy rozumieć wynikającą z katolickiej nauki społecznej ideę solidarności, która powinna opierać się na zasadach dobrowolności i bezinteresowności.

Wszystkie zebrane w Nysie pieniądze są przeznaczane wyłącznie na pomoc dla chorych dzieci. Pozyskane środki nie są „przejadane” przez organizatorów np. na promocję ich samych czy ich poglądów politycznych w mediach. Organizatorzy akcji „Nysa Dzieciom” współpracują z Caritasem i środowiskami katolickimi, a nyska inicjatywa oprócz pomocy chorym dzieciom ma także ma celu integrację młodzieży wokół wartości patriotycznych i chrześcijańskich.

Zdecydowanie więc akcję tą należy pochwalić! Jednak to za mało! Warto wziąć przykład z Nysy i zatroszczyć się o to, by takie akcje były organizowane także w innych polskich miastach!

 

Biuro Prasowe

Stowarzyszenia KoLiber

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found