Nowy #KoLibrowyMetroboard!

Podatek prosty jak budowa cepa: dopóki spółka nie wypłaca dywidendy, dopóty nie płaci podatku dochodowego. To jest uproszczenie przepisów – niestety w Polsce, póki co mamy nadmierne rozbudowanie regulacji i ciągłą niestabilność naszego prawa poprzez bardzo częste i szybkie zmiany.

Od dziś możecie zobaczyć nowy KoLibrowy #Metroboard Estońskiego CITu, który zawisł na stacji metra Centrum.

Estończycy mogą się cieszyć tego typu rozwiązaniem CITu już od 20 lat i dzięki temu mają jeden z najprostszych systemów podatkowych, poświęcają na rozliczenia podatkowe 6 razy mniej czasu, a na rozliczenie podatku dochodowego 10 razy mniej czasu niż Polacy!

Link do raportu: https://koliber.org/files/Esto%C5%84ski-CIT.pdf