Nowe władze oddziału Wrocław!

22 lipca 2013 roku odbyło się już drugie tegoroczne Walne Zebranie oddziału wrocławskiego, zwołane przez prezesa Filipa Kostrzewę. Miejscem zebrania był dobrze znany wszystkim wrocławskim wolnorynkowcom Pub ”Impressa”.

 

Niestety z powodu choroby nieobecny był ustępujący prezes Filip Kostrzewa. Na mocy specjalnego upoważnienia obrady w jego zastępstwie prowadził nowy-stary członek o/Wrocław KoLega Kamil Rybikowski. Mimo fizycznej absencji prezes przesłał swoje sprawozdanie z działalności kierowanego przez siebie zarządu. Zostało ono żywiołowo przyjęte przez szacowne gremium. Członkowie ustępującej Komisji Rewizyjnej bardzo pozytywnie ocenili minioną kadencje i zarekomendowali przyznanie absolutorium całemu zarządowi.

Walne Zebranie jednogłośnie przyznało absolutorium prezesowi Filipowi Kostrzewie, sekretarzowi Tomaszowi Molińskiemu i skarbnikowi Adamowi Czarnemu. Dzięki temu cała trójka może swobodnie przez następny rok pełnić oficjalne funkcje w strukturach stowarzyszenia.

Następnie przyszła kolej na najbardziej wyczekiwany punkt spotkania – wyboru prezesa oddziału na kolejną kadencje. KoLega Michał Wlazło zgłosił kandydaturę Kamila Rybikowskiego, który propozycje przyjął. Jak się później okazało, była to jedyna zgłoszona kandydatura. KoLega Kamil wygłosił kilkuminutowe przemówienie przedstawiające jego pomysłu na funkcjonowanie oddziału w następnej kadencji. Przestawił także swojej kandydatury na pozostałych członków zarządu. Sekretarzem pozostać miał KoLega Tomasz Moliński, jednocześnie otrzymując także tytuł wiceprezesa. Za finanse odpowiedzialność miał wziąć KoLega Marcin Wolak.

Komisja Skrutacyjna nie miała wiele pracy, Kamil Rybikowski został wybrany prezesem oddziału Wrocław bez głosu sprzeciwu. Po ogłoszeniu wyników podziękował on wszystkim członkom za okazane zaufanie i obiecał nie zawieść nadziei związanych z objęciem przez niego tej zaszczytnej funkcji.

Większe emocje towarzyszyły wyborowi komisji rewizyjnej. Do trzy osobowego gremium kandydowały cztery osoby. Dotychczasowi członkowie Komisji Rewizyjnej KoLedzy Tomasz Kroma i Marek Kułakowski otrzymali po 8 głosów, na 6 głosów liczyć mógł KoLega Adam Czarny, który do KR przeniósł się z zarządu. Minimalnie gorszy wynik uzyskał KoLega Michał Wlazło (5 głosów), który niestety nie dał mu elekcji. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej wybrało na przewodniczącego Tomasza Kromę, który pełnił już tą funkcję w poprzedniej kadencji.

Na wniosek nowego prezesa uchwalono także nowy regulamin oddziału. W specjalnym oświadczeniu Walne Zebranie zdecydowało się także na specjalne uhonorowania Filipa Kostrzewy, który reaktywował oddział i kierował nim przez półtora roku. Po oficjalnym zakończeniu obrad rozpoczęła się część nieoficjalno-integracyjna. Przez cały czas odczuwalne było to, że w nadodrzańskim oddziale idzie nowe. Nie pozostaje nic innego jak życzyć powodzenia nowemu zarządowi i czekać na pierwsze owoce pracy!