images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

W minioną sobotę, dnia 12 grudnia odbył się w Warszawie Konwent naszego stowarzyszenia podczas którego wybrane zostały nowe władze KoLibra. Prezesem został wybrany były prezes oddziału Wrocławskiego, [koliber_person name=”Kamil Rybikowski” text=”Kamil Rybikowski”].

Tradycyjnie obrady rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie KoLeżanka [koliber_person name=”Małgorzata Lemańczyk” text=”Małgorzata Lemańczyk”] została wybrana Protokolantką Konwentu, natomiast KoLega [koliber_person name=”Marcin Kamiński” text=”Marcin Kamiński”] przewodniczącym obrad. Po przyjęciu porządku dziennego, powołana została Komisja Skrutacyjna w składzie: [koliber_person name=”Katarzyna Guziak” text=”Katarzyna Guziak”], [koliber_person name=”Agnieszka Białas” text=”Agnieszka Białas”], [koliber_person name=”Piotr Błaszczyk” text=”Piotr Błaszczyk”], [koliber_person name=”Piotr Furmanek ” text=”Piotr Furmanek „]oraz [koliber_person name=”Jakub Szrajber” text=”Jakub Szrajber”]. Dla zaopiniowania propozycji poprawek statutowych została powołana Komisja Statutowa do której wybrani zostali: [koliber_person name=”Adam Justa” text=”Adam Justa”], [koliber_person name=”Kacper Chołody” text=”Kacper Chołody”], [koliber_person name=”Bartłomiej Gilewski” text=”Bartłomiej Gilewski”], [koliber_person name=”Adam Kondrakiewicz” text=”Adam Kondrakiewicz”], [koliber_person name=”Miłosz Węgrzyn” text=”Miłosz Węgrzyn”] oraz [koliber_person name=”Stanisław Wojtera” text=”Stanisław Wojtera”].

Konwent Zwyczajny, który jest zwoływany corocznie pod koniec roku kalendarzowego, jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu KoLiber. Delegaci, którzy pochodzą ze wszystkich oddziałów, wybierają na nim nowego Prezesa, członków Sądu Naczelnego oraz co dwa lata członków Centralnej Komisji Rewizyjnej (CKR). Konwent większością 2/3 głosów może także uchwalać zmiany statutu.

Na każdym Konwencie sprawozdanie ze swojej kadencji składają członkowie Zarządu Głównego, a także CKR. Ustępujący Prezes [koliber_person name=”Tomasz Pułról”] przez niemal godzinę przedstawiał sukcesy jakie odniósł w mijającym roku KoLiber jako całość, jak i poszczególne oddziały lub poszczególni członkowie. Warto bowiem przypomnieć, że właśnie w 2015 r., aż sześciu członków KoLibra zostało posłami na Sejm RP [koliber_person name=”Dorota Arciszewska-Mielewczyk”] (okręg Gdynia), [koliber_person name=”Magdalena Błeńska”] (okręg Gdańsk), [koliber_person name=”Marcin Horała”] (okręg Gdynia), [koliber_person name=”Jakub Kulesza”] (okręg Lublin), [koliber_person name=”Paweł Lisiecki”] (okręg Warszawa), [koliber_person name=”Tomasz Rzymkowski”] (okręg Sieradz). Doceniona została także [koliber_person name=”Katarzyna Guziak”], która została laureatką tegorocznych Skrzydeł KoLibra.

Po sprawozdaniu Centralnej Komisji Rewizyjnej, Konwent udzielił absolutorium wszystkim ustępującym członkom Zarządu. Po dyskusji nad wizją stowarzyszenia, wybrano nowego Prezesa KoLibra. Tę ważną funkcję powierzono KoLedze [koliber_person name=”Kamil Rybikowski” text=”Kamilowi Rybikowskiemu”]. Pochodzi on z Kalisza, gdzie uczestniczył w zakładaniu tamtejszego oddziału, jednak w ostatnim czasie związany był z odziałem Wrocławskim.

W trakcie Konwentu wybrano również członków Sądu Naczelnego na kolejną roczną kadencje. Zostali nimi KoLedzy [koliber_person name=”Kacper Chołody”] (przewodniczący), [koliber_person name=”Jan Bielicki” text=”Jan Bielicki”] oraz ustępujący Prezes [koliber_person name=”Tomasz Pułról”].

Po przyjęciu zmian w statucie i rozpatrzeniu wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady, dziękując wszystkim za przybycie.

Małgorzata Lemańczyk, Protokolant
Marcin Kamiński, Przewodniczący

(Na zdjęciu od lewej: Skarbnik [koliber_person name=”Piotr Furmanek”], II Wiceprezes [koliber_person name=”Krzysztof Prudel” text=”Krzysztof Prudel”], Sekretarz [koliber_person name=”Małgorzata Lemańczyk”], Prezes [koliber_person name=”Kamil Rybikowski”], I Wiceprezes [koliber_person name=”Maciej Letkiewicz” text=”Maciej Letkiewicz”], Pełnomocnik Zarządu ds. mediów i promocji [koliber_person name=”Piotr Celiński” text=”Piotr Celiński”])

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found