images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Z wielkim oburzeniem przyjmujemy doniesienia medialne o sfinansowaniu z pieniędzy publicznych uroczystości ku czci gen. Karola Świerczewskiego, które w związku z 65. rocznicą śmierci „Waltera” mają odbyć się 31 marca pod jego pomnikiem w Jabłonkach na Podkarpaciu.

Przypomnijmy, że gen. Świerczewski to sztandarowa postać propagandy PRL. Był przez nią kreowany na bohatera, choć prawda o nim jest zupełnie inna. Generał „Walter” był wieloletnim działaczem ruchu komunistycznego. Uczestniczył w rewolucji październikowej. W 1920 walczył przeciw Polakom w wojnie polsko-bolszewickiej. Do dziś bardzo negatywnie wspomina się go w Hiszpanii, gdzie próbował ustanowić system komunistyczny. Następnie jako członek KC PPR i wiceminister obrony uczestniczył w budowaniu stalinizmu w Polsce. Słynął z bezwzględności, okrucieństwa, rozpusty i nadużywania alkoholu. Śmierć w rzekomym zamachu zapewniła mu sławę i pośmiertną legendę w PRL.  Dziś historycy dochodzą jednak do wniosku, że prawdopodobnie został on jednak zamordowany na polecenie swoich partyjnych kolegów, którzy poświęcili go, aby znaleźć pretekst do przeprowadzenia akcji „Wisła”.

Zadziwiające jest więc, że osoba taka jest dziś obiektem czci, a rocznica śmierci gen. Świerczewskiego staje się pretekstem do zorganizowania polsko-ukraińskich uroczystości finansowanych z publicznej kasy.

Stowarzyszenie KoLiber od stycznia prowadzi akcję „Goń z pomnika bolszewika”, domagając się, aby pozostawione przez PRL-owską machinę kłamstw pomniki czy nazwy ulic, które upamiętniają komunistycznych zbrodniarzy były usuwane. Tymczasem dziś za publiczne pieniądze tworzone są nowe kłamstwa!

Domagamy się więc wyjaśnień od władz województwa podkarpackiego, które zdecydowały o sfinansowaniu tych uroczystości. Z całą pewnością powinny zostać one odwołane. Nie możemy przyzwolić bowiem, aby z naszych podatków sponsorowano fety ku czci osób odpowiedzialnych za śmierć wielu polskich bohaterów.

 

Biuro Prasowe

Stowarzyszenia KoLiber

 

Grafika za: Wikimedia Commons

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found