images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Stowarzyszenie KoLiber wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec planowanego wprowadzenia monopolu na rynku gier i zakładów w Internecie…

Nie chcemy kolejnego monopolu!


Stowarzyszenie KoLiber wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec planowanego wprowadzenia monopolu na rynku gier i zakładów w Internecie. Jesteśmy zdania, że najbardziej uderzy on w klientów internetowych firm bukmacherskich, ponieważ państwowy monopol spowoduje wzrost cen. Dodatkowo, brak konkurencji na tym rynku niewątpliwie odbije się na obniżeniu jakości usług tego typu.

Opowiadamy się za całkowicie wolnym rynkiem, toteż ustanawianie każdego rodzaju monopolu odbieramy jako zamach na wolność gospodarczą. Uważamy, że jedynie wolna konkurencja sprzyja konsumentom, przyczynia się do wzrostu gospodarczego, wreszcie jest najbardziej sprawiedliwą formą organizacji rynku.

Plany monopolizacji rynku są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Wprowadzenie monopolu na gry losowe w Internecie nie ma także uzasadnienia ekonomicznego, według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, po wprowadzeniu monopolu zmniejszą się wpływy budżetu państwa z tego tytułu. Monopol oznacza również otwarcie drzwi dla szarej strefy.

Występując przeciwko ograniczeniu konkurencji na rynku gier losowych online, stajemy w obronie graczy, których znaczną część stanowią ludzie młodzi. Stowarzyszenie KoLiber jako organizacja młodego pokolenia szczególnie podkreśla zagrożenia dla tej grupy.

Jacek Spendel
Prezes Stowarzyszenia KoLiber

Piotr Rosik
Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia KoLiber

<rysunek za stroną bellybongo>

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found