Najlepszy pomysł na happening

Zarząd Główny Stowarzyszenia KoLiber organizuje konkurs na najlepszy pomysł na happening. Najciekawszy pomysł zostanie nagrodzony a zwycięzca będzie mógł wybrać 2 książki wydawnictwa Fijor Publishing. Nagroda zostanie wręczona 14 kwietnia 2007 roku – na zjeździe w Warszawie, z okazji rocznicy Stowarzyszenia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia KoLiber organizuje konkurs na najlepszy pomysł na happening. Najciekawszy pomysł zostanie nagrodzony a zwycięzca będzie mógł wybrać 2 książki wydawnictwa Fijor Publishing. Nagroda zostanie wręczona 14 kwietnia 2007 roku – na zjeździe w Warszawie, z okazji rocznicy Stowarzyszenia.

Regulamin konkursu:

1. Termin nadsyłania pomysłów: 12 kwietnia, godzina 23:59.
2. a) Happeningi mogą być z okazji/na temat:
-marszu dla kapitalizmu
-końca terminu oddawania PITów
-1 maja
-3 maja
-pierwszego dnia wiosny
-odnośnie działań ZUS, KRRiTV, MF oraz innych państwowych instytucji
-zbiórki krwii i innych akcji społecznych
-UE
-jako kontr-happeningi organizacji socjalistycznych
-inne sensowne wydarzenia, z okazji których możnaby przeprowadzić happening
b) Happeningi powinny być na miarę możliwości Stowarzyszenia (należy wziąść pod uwage ilość osób, które musiałyby brać udział w organizowaniu happeningu, oraz ograniczenia budżetowe, jakie ma KoLiber). Jak najbardziej wskazane jest, żeby szokowały, zastakiwały i oczywiście przykuwały uwage przechodniów, polityków, mediów.
3. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia KoLiber.
4. Udział w konkursie mogą brać członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia KoLiber. Nie mogą natomiast brać udziału członkowie Zarządu Głównego.
5.W przypadku nieobecności na zjeździe zwycięzcy, nagroda zostanie przekazana przez odpowiedni oddział lub wysłana pocztą wedle życzenia.
6. Pomysły należy nadsyłać na adres główny Stowarzyszenia KoLiber – koliber(at)koliber.org