images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadiem udzielonym przez byłego wiceprezesa Stowarzyszenia KoLiber – Stefana Sękowskiego portalowi Kresy.pl.


Na temat Kresów, lubelskiego środowiska akademickiego, wolnościowej tradycji politycznej oraz myśli ekonomicznej ze Stefanem Sękowskim ze Stowarzyszenia KoLiber rozmawia Mateusz Kędzierski.

Wywiad dostępny tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadiem udzielonym przez byłego wiceprezesa Stowarzyszenia KoLiber – Stefana Sękowskiego portalowi Kresy.pl.


Na temat Kresów, lubelskiego środowiska akademickiego, wolnościowej tradycji politycznej oraz myśli ekonomicznej ze Stefanem Sękowskim ze Stowarzyszenia KoLiber rozmawia Mateusz Kędzierski.

Wywiad dostępny tutaj.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found