images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Planowana nowelizacja ustawy o grach losowych, wprowadzająca monopol państwowy na tego typu usługi w Internecie jest niezgodna z prawem – twierdzi stowarzyszenie KoLiber. KoLiber wystosuje w tej sprawie wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

„Monopol państwa na gry losowe online jest niezgodny z prawem

Monopol państwa na usługi rozrywki online w Internecie jest niezgodny z prawem, ponieważ narusza zasady świadczenia usług i wolnej konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Zgodnie z unijnym prawem nie jest możliwe także zakazanie legalnej działalności gospodarczej podmiotowi z innego kraju członkowskiego. Monopol narusza zasady wolnej konkurencji i dyskryminuje dostawców z zagranicy. Powyższe potwierdza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.

Zasada niedyskryminacji jest jedną z podstawowych zasad prawa wspólnotowego – tłumaczy Jacek Spendel, wiceprezes stowarzyszenia KoLiber.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską zapewnia swobodę świadczenia usług. W myśl prawa ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług są zakazane – dodaje Spendel.

Młodym ludziom z KoLibra nie podoba się także pomysł wprowadzenia monopolu z przyczyn ekonomicznych. Monopol ogranicza wzrost gospodarczy, innowacyjność, redukuje miejsca pracy oraz pozbawia konsumentów wolności wyboru. KoLiber zainteresował się tą sprawą, ponieważ jednym z naszych celów statutowych jest propagowanie współpracy międzynarodowej i poszerzanie wolności przepływu osób, usług, towarów i kapitału – argumentuje Jacek Spendel.

Więcej informacji: Jacek Spendel tel. 668 447 877, e-mail: jacek.spendel@koliber.org

Stowarzyszenie KoLiber posiada oddziały w Warszawie i na terenie całego kraju. Do organizacji należy kilkuset aktywnych młodych ludzi. Organizacja skupia się na propagowaniu wartości wolnego rynku, takich jak ochrona wlasności, wolność gospodarcza czy rządy prawa. Do KoLibra należy wiele znanych osobistości publicznych m.in.: Jeremi Mordasiewicz, Bronisław Wildstein, Rafał Ziemkiewicz, Roman Kluska, Jan Pospieszalski czy prof. Jan Winiecki.

Więcej informacji: www.KoLiber.org

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found