Każda osoba, która w ciągu roku wpłaci 600 zł staje się Mecenasem Stowarzyszenia KoLiber! Otrzymasz ten tytuł na rok, a każde kolejne 600 zł uprawnia Cię do posiadania tytułu Mecenasa przez kolejne lata. Przykładowo, ustawiając regularną wpłatę w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymasz tytuł Mecenasa na 2 lata, a wpłacając 1800 zł, stajesz się Mecenasem na okres 3 lat!

Twoje imię i nazwisko, jako Mecenasa, będzie widnieć na naszej stronie internetowej w zakładce „Patroni” oraz pojawi się w materiałach wydawanych przez Centrum Analiz KoLibra! Wyślemy do Ciebie także kalendarz ze zdjęciami z poszczególnych miesięcy życia Stowarzyszenia.

Dzięki Twojemu wsparciu będziemy w stanie tworzyć kolejne projekty, z których każdy będzie miał istotne przełożenie na rzeczywistość. Chcemy, aby stawała się ona coraz bardziej konserwatywno-liberalna.

Z Twoją pomocą będzie to możliwe, dlatego prosimy o wsparcie!Wpłata jednorazowa


Wpłata cykliczna


Wpłata tradycyjna

Mecenas KoLibra

w ekonomii interesuje mnie Austriacka Szkoła Ekonomii, w teleinformatyce wykorzystanie technik komunikacyjnych i informacyjnych w administracji publicznej a w sporcie sztuki walk – trenowałem judo, taekwondo i kick-boxing.

DZIAŁALNOŚĆ W STOWARZYSZENIU. W Stowarzyszeniu KoLiber od 2010 roku. Od 2011 roku koordynował projekty Latający Uniwersytet KoLibra i Lekcje Ekonomii dla Dzieci. W 2012 roku był wiceprezesem KoLiber Warszawa. Od czerwca do grudnia 2012 roku był skarbnikiem i I wiceprezesem KoLibra, a 8 grudnia 2012 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia KoLiber. W 2014 roku był przewodniczeniem Sądu Naczelnego, a aktualnie zajmuje się koordynowaniem Centrum Informatycznego KoLibra.

BIOGRAM. Niepokorny idealista, którego zderzenie w zbyt młodym wieku z konserwatywnym liberalizmem skazało na nieustanną potrzebę zgłębiania i szerzenia wolnościowych idei. Od 1990 roku mieszkał w Puławach, gdzie w wieku 17 lat założył Młodzieżową Sekcję UPR. Działał w niej do października 2009 roku, kiedy to udał się na studencką emigrację na Politechnikę Warszawską by kształcić się na makrokierunku Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja. Od 2011 roku pracuje w firmie teleinformatycznej Telsar Sp. z o.o.. Po obronieniu pracy dyplomowej inżynierskiej w 2013 roku zajmuje się przygotowaniem pracy magisterskiej pod tytułem: „Skuteczne wykorzystanie technik komunikacyjnych i informacyjnych w organizacjach pozarządowych”. Od 2015 roku szczęśliwy mąż.

Więcej

Przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału Warszawa, Mecenas KoLibra

Ma 28 lat.
Z wykształcenia ekonomista – absolwent ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z zawodu doradca finansowy.
Z powołania sołtys Ciechanowczyka – swojej rodzinnej miejscowości na Podlasiu. Z zamiłowania podróżnik.Z przekonania patriota i wolnorynkowiec.
W KoLibrze formalnie od 2008 roku, wcześniej jako sympatyk. Pełnił funkcję Wiceprezesa Oddziału Warszawskiego (2009), przez dwie kadencje Prezesa w Zarządzie Głównym (2010-2011) oraz Prezesa Oddziału Warszawskiego (2012). Reaktywował projekt Latającego Uniwersytetu KoLibra (LUK), za jego przyczyną rozkręciliśmy projekty Stołecznych Debat Młodych czy Polska bez długu, prowadziliśmy też wiele innych działań. Obecnie delegat oddziału oraz Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego (druga kadencja).
Wiecznie zabiegany, a jednocześnie mający czas na wszystko. Uważa, że w każdej sytuacji należy szukać porozumienia, a nie mnożyć podziały. Jego cechą charakterystyczną jest umiejętność komunikowania się dosłownie z każdym.
Należy również do Polskiej Korporacji Akademickiej Sarmatia oraz Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podlaskiego.

Więcej

Mecenas KoLibra

Niereformowalny idealista, który mimo różnych doświadczeń postanowił, że ideałów się nie pozbędzie, za to zmieni taktykę. Urodzony w 1986 roku w Lesznie. Swoje zainteresowanie sprawami ekonomii rozwijał studiując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 2010 roku. Nie oznaczało to jednak rozstania z nauką, ponieważ dopiero co udało mu się odkryć austriacką szkołę ekonomii, którą nie tylko zaczął wnikliwie studiować, ale i postanowił propagować. Skupiając się na dalekosiężnych celach, a jednocześnie dostrzegając istotną lukę w systemie edukacji dotyczącą nauczania elementów ekonomii, zaczął od najmłodszych, opracowując Lekcje Ekonomii dla Dzieci. Poza tym fan żużla lubujący się w czytaniu przeróżnych książek i w sporcie.

Więcej

Prezes oddziału Lublin, Mecenas Stowarzyszenia KoLiber, Laureat Skrzydeł Kolibra

W KoLibrze od listopada RP 2013. Od stycznia 2015 do kwietnia 2019 z krótką przerwą (ze względów formalnych) pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej oddziału Lublin. Od czerwca 2016 do stycznia 2017 r. przewodniczący Centrum Koordynacji Wewnętrznej. Od czerwca 2019 r. prezes oddziału Lublin. Absolwent farmacji, pracownik Narodowego Instytutu Leków. Odbywał praktyki w laboratorium kontrolnym Herbapol Lublin S.A. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Prowadzący stoiska z wodami leczniczymi podczas Lubelskich Konferencji Magnezologicznych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się m. in. takie tematy jak wody lecznicze i mineralne, pierwiastki, farmakologia układu nerwowego tematy z pogranicza chemii i medycyny, analityka chemiczna i farmaceutyczna, walidacja metod analitycznych, badania kliniczne, przemysł farmaceutyczny, współpraca przemysłu z nauką, Dobra Praktyka Laboratoryjna, Dobra Praktyka Kliniczna, Dobra Praktyka Dystrybucyjna, popularyzacja nauki. Zwolennik współpracy nauki z przemysłem na wzór krajów takich jak np. USA, Japonia, Tajwan czy Nowa Zelandia. Zwolennik rozwoju R&D w Polsce.
Lublinianin z Czechowa z urodzenia, w wieku 6 lat przeprowadził się do Warszawy gdzie ukończył Szkołę Podstawową i Gimnazjum Sióstr Felicjanek w Marysinie Wawerskim oraz XI LO im. Mikołaja Reja (to samo które ukończył pierwszy Prezes nie-założyciel KoLibra). Na studiach z powrotem w Lublinie. Z pochodzenia Chełmianin, gdzie mimo pewnych trudności usilnie stara się założyć koło Kolibra. Zaś tradycyjnie Ród Prostów pochodzi z malowniczej miejscowości Colmar w Alzacji, obecnie we Francji. Rafał uważa Alzację za region Francji, jest przeciwnikiem alzackiego separatyzmu, choć jednocześnie ubolewa nad nieznajomością języka alzackiego przez młodych Alzatczyków. Niechętny proniemieckim ambicjom Alzatczyków jak i innych ludów staroalemańskich (Wirtemberczycy, część Szwajcarów).
Działacz na rzecz Kresów. Koordynator akcji „Książka dla kresowiaka” na terenie województwa lubelskiego, zaangażowany również w inne akcje na rzecz Kresów („Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”, „Znicze na Wołyń”, „”Akcja Paczka- Pomoc polakom na Wschodzie”). Specjalista ds. farmacji w obszarze ochrony życia poczętego. Dawniej reprezentował lubelskiego KoLibra podczas Marszu dla Życia i Rodziny.
Z poglądów zdecydowany tradycjonalista i umiarkowany nacjonalista. Zwolennik wyjścia spod okupacji Unii Europejskiej. Uważa że Unia w dzisiejszym kształcie nie różni się od RWPG. Jednocześnie zwolennik układu z Schengen i stowarzyszenia z EFTA. Wolny rynek uważa za narzędzie do rozwoju Narodu, nie za cel sam w sobie. Zwolennik swobód obywatelskich, jednak przeciwnik wolności w sferze tradycji, religii i moralności. Znawca prawicy francuskiej i austriackiej, w polityce ceni śp. dra Haidera, hrabiego Filipa de Villiers oraz byłego premiera Australii Antoniego Abotta, ceni sobie również nacjonalistów dalekowschodnich.
Zainteresowania: brydż, chorał gregoriański. Śpiewa w Schola Gregoriana Josephoviensis podczas Mszy trydenckich w Parafii pw. Św. Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie nad Wisłą.
Języki: angielski (FCE), francuski, niemiecki, podstawy chińskiego (uproszczonego i tradycyjnego). Odbył kurs języka chińskiego na Tajwanie, który uważa za najpiękniejszy miesiąc w życiu.

Więcej

Mecenas KoLibra

Pochodzi z Warszawy. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował na Wydziale Historii oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uzyskał także dyplom MBA Uniwersytetu Gdańskiego.
Od lat młodzieńczych interesował się polityką, uczestnicząc w kampaniach wyborczych począwszy od roku 1989. W 1995 roku zapisał się do Unii Polityki Realnej, by w 1999 zostać jej Sekretarzem Generalnym, a w 2002 roku Prezesem.
W 1999 roku założył warszawskiego KoLibra, którego rozwinął w następnych latach w organizację ogólnopolską. Dwukrotny Prezes Stowarzyszenia KoLiber, później członek Sądu Naczelnego i Centralnej Komisji Rewizyjnej.
Zawodowo jest menedżerem związanym w przeszłości m. in. z Polską Organizacją Turystyczną, Grupą PKO BP, Telewizją Polską, Polskim Holdingiem Obronnym.
Od 2009 roku prowadzi firmę działającą w obszarze edukacji dzieci.
Gra na skrzypcach i fortepianie, jego pasją są podróże, lubi też czyny wypoczynek na korcie czy boisku piłkarskim.

Więcej

Mecenas KoLibra

Adwokat, urodzony w 1977 roku w Warszawie. Absolwent XLI LO im. Joachima Lelewela oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od lutego 2000 roku członek KoLibra. W okresie od kwietnia 2003 do grudnia 2004 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KoLiber Warszawa, od grudnia 2004 roku Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej. Szczęśliwie żonaty od 2002 roku, ma córkę i syna. Zainteresowania: historia (w szczególności słuszna sprawa Południa), planszowe gry wojenne, fizyka. Odznaczenia: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia.

Więcej

Mecenas KoLibra

Jan Wieczorek to wieloletni członek Stowarzyszenia KoLiber. To właśnie dzięki Janowi udało nam się zbudować i wyposażyć Zgodę 4 – siedzibę Stowarzyszenia. Jan został Mecenasem KoLibra na pierwszym Spotkaniu Mecenasów, które odbyło się 5 listopada 2013 roku. Aktualnie Jan zajmuje się budową Muzeum Komunikacji w Warszawie.

Więcej

Mecenas KoLibra

Dobry rocznik 1978. Mieszka w Warszawie.
Radca prawny, in-house lawyer w amerykańskiej korporacji.

Jeden z założycieli Stowarzyszenia KoLiber. Założyciel i prezes Instytutu im. Ronalda Reagana.

W latach 1998-2005 członek Unii Polityki Realnej, od 2002 roku szef jej warszawskich struktur i sekretarz generalny. W kadencji 2002-2006 radny Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w okresie 2004-2005 przewodniczący Rady.

Więcej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Absolwent FiR na ALK. Od 2011 roku organizator Warszawskiego Marszu Pileckiego, wspiera Stowarzyszenie KoLiber przy każdym możliwym wydarzeniu patriotycznym.

Więcej

Mecenas KoLibra, laureat Skrzydeł KoLibra

Urodzony w dniu patrona wojowników i rycerzy, roku pamiętnego. Zawsze młody. Z pokolenia co waląc głową w szklany sufit utwardziło ją do tego stopnia, że za nic ma teorie spokoju społecznego, miraże pokory, świadomość akceptacji zgniłych konsensusów. Architekt, designer, codziennie dyrektor, kreatywny dyrektor. Pisze, tworzy, projektuje, czasem gra… na nerwach gra. W Nowodworku – duch niespokojny, potem wiele lat w Londynie. Lubi Warszawę bo nie znosi stagnacji. Kocha zmieniać i mieć wpływ, na genius loci, na szarzyznę, na mentalną nieudolność, na brak logiki.

Jest z Kazimierza, to znacznie więcej niż powiedzieć – że jest z Krakowa, czy z krakowskiego Kazimierza. To konstytuuje, utwardza, zmienia. Pamięta tę dzielnicę jak jeszcze była, a nie tylko stała się. Była czymś więcej niż wylęgarnią lansiarskich bananów, była dzielnicą ludzi przegranych, złamanych, ale pięknych. Dumnych i nieokiełznanych, ludzi bez zgody na system, który niewolił w sobie, na sobie, ponad sobą. Działa, inspiruje, kształtuje – słowem wojownik kreacji. I niech tak pozostanie.

Współtwórca i udziałowiec wielu inicjatyw, happeningów i działań artystycznych, wielokrotnie nagradzany.
Współtwórca portalów Fronda.pl, Rebelya.pl, odpowiedzialny za działania internetowe w Tygodniku Opinii Do Rzeczy.
Uwielbia reklamowe wirusy, działania impulsowe, budowanie przewagi wizerunkowej za pomocą kreacji i idei kreatywnych.
Pisze scenariusze, wiersze, rzeźbi, maluje, rysuje, projektuje.
Od lat usiłuje zapanować nad wewnętrznym chaosem, ma z tym problemy – ale walczy, dzielnie walczy.

Laureat Skrzydeł KoLibra 2001

Amen.

Więcej

Mecenas KoLibra

Michał Wolski, absolwent Politologii UMCS, przedsiębiorca, publicysta, autor publikacji naukowych (artykuły w Zeszytach Naukowych Puławskiej Szkoły Wyższej oraz w książce „Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego”), w latach 2007-2008 redaktor naczelny „Gońca Wolności” – biuletynu Stowarzyszenia KoLiber, w latach 2006-2010 sekretarz Oddziału Lublin Stowarzyszenia KoLiber. W latach 2007-2008 współpracownik Biuletynu Tolle. Członek lubelskiego Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomicznej przy Instytucie Misesa. W latach 1999-2003 redaktor w Internetowym Archiwum Filmu. Reżyser i scenarzysta średniometrażowego (37 minut) filmu fabularnego „Terapia” prezentowanego podczas festiwalu Zdaerzenia w Lublinie w czerwcu 2002 roku. Miłośnik literatury, muzyki i filmu.

Więcej

Mecenas KoLibra

Urodziłem się w Warszawie, ukończyłem studia dzienne na Wydziale Informatyki WIT z wyróżnieniem. W 2013 r. urodził mi się synek, Ronald. Obecnie zajmuję się kierownictwem zespołów IT.

Więcej

Mecenas KoLibra

Andrzej Żurawski  – podobnie jak KoLiber – jest mieszkańcem kamienicy przy ulicy Zgoda 4. Pan Andrzej wspiera funkcjonowanie siedziby w każdy możliwy sposób – nie tylko jako prezes Wspólnoty Mieszkaniowej i Stowarzyszenia Zgoda 4, ale przede wszystkim jako sympatyk Stowarzyszenia KoLiber . Pan Andrzej jest także właścicielem sklepu monopolowego znajdującego się obok naszej klatki – zachęcamy do zakupów.

Więcej

Mecenas KoLibra

Lekarz zamieszkały w Łodzi, który wspiera projekt „Smoleńsk – chcemy prawdy”.

Więcej

Nazywam się Mariusz Bulski. Jestem działaczem społecznym, przedsiębiorcą, magistrem sztuki, ukończyłem także Studia Podyplomowe Rynki w Handlu Międzynarodowym. Jestem absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykonywałem zawód aktora, następnie przez wiele lat prowadziłem działalność gospodarczą.

Jestem członekiem-założycielem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej. W latach 2014-2015 pełniłem funkcję wiceprezesa oddziału Warszawa oraz koordynatora ds. fundraisingu Stowarzyszenia KoLiber. Pełniłem funkcję członka Komisji Rewizyjnej Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

Aktualnie jestem członkiem prezydium zarządu Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, którego prezesem jest  Senator RP prof. Jan Żaryn.

Od lat związany jestem z tematyką Azji. Współpracowałem m.in. z Instytutem Konfucjusza i Biurem Gospodarczym Tajwanu w Polsce. W 2016 roku zostałem zatrudniony na stanowisku  doradcy zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Obecnie pracuje jako menadżer projektów w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Departamencie Inwestycji Zagranicznych oraz Departamencie Promocji Gospodarczej gdzie zajmuję się wsparciem polskich producentów planujących ekspansję i sprzedaż produktów w Chinach. Zajmuje się także relacjami gospodarczymi pomiędzy Polską, a krajami Dalekiego Wschodu. Staram się brać udział we wszystkich inicjatywach skierowanych do ludzi, a zwłaszcza tych mających ich chronić.

Mam zaszczyt cieszyć się zaufaniem współpracowników z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy wybrali mnie na wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność.

Osobiście czerpie satysfakcję mogąc wykorzystać swoje doświadczenia z pracy przy rozwiązywaniu codziennych problemów, jakie spotykają nas wszystkich.

Będąc dumnym ojcem kilkuletniej córki patrzę w przyszłość i chcę by czuła się bezpiecznie. Mając dziecko przyszłość staje się bliższa teraźniejszości, plany bardziej konkretne, troska dodaje skrzydeł do działania.

Więcej