Mazovia & Prussia Stowarzyszenie KoLiber

Nasze struktury z Ziemi Łódzkiej, Mazowsza, Podlasia oraz Warmii i Mazur. Nie znalazłeś oddziału ani koła w swoim mieście? Zbierz znajomych i działaj z nami!

Jeśli chcesz z nami porozmawiać, dołączyć do organizacji, wziąć udział w naszych akcjach, posłuchać organizowanych przez nas wykładów NIE WAHAJ SIĘ i przyjdź na jedno z naszych tradycyjnych, cotygodniowych spotkań czwartkowych o godzinie 19.00 do siedziby Stowarzyszenia KoLiber – ul. Zgody 4 m.6, II z kolei klatka, III piętro.

Jesteśmy siedleckim oddziałem ogólnopolskiego stowarzyszenia „KoLiber”. Naszym celem jest ochrona autonomii jednostki, rodziny, szkoły i wspólnoty lokalnej przed państwem oraz stopniowe wyparcie kontroli politycznej z tych sfer.

Pierwszymi KoLibrantami z województwa łódzkiego byli dwaj członkowie UPR z Kutna: Bartłomiej Słoma oraz Marcin Motylewski, którzy pojechali na I Konwent KoLibra 13 maja 2000 roku i podpisali tam deklaracje członkowskie. Byli jedynymi przedstawicielami województwa łódzkiego także na II Konwencie rok później. Niedługo potem powstał Oddział Łódzki naszej organizacji.

Jesteśmy kutnowskim oddziałem ogólnopolskiego stowarzyszenia „KoLiber”. Naszym celem jest ochrona autonomii jednostki, rodziny, szkoły i wspólnoty lokalnej przed państwem oraz stopniowe wyparcie kontroli politycznej z tych sfer.

Nasz oddział liczy kilkunastu członków, a także kilku wiernych sympatyków. Organizujemy cotygodniowe spotkania, na których planujemy nasze działania. Olsztyński oddział tworzą ciekawe osoby, którym zależy na promowaniu idei Stowarzyszenia. Robimy to poprzez m. in. nagrywanie wywiadów z mieszkańcami miasta Olsztyn, organizowanie debat z kandydatami do wyborów, działalność publicystyczną w sieci. … Więcej