Mazovia & Prussia Stowarzyszenie KoLiber

Nasze struktury z Ziemi Łódzkiej, Mazowsza, Podlasia oraz Warmii i Mazur. Nie znalazłeś oddziału ani koła w swoim mieście? Zbierz znajomych i działaj z nami!

Jeśli chcesz z nami porozmawiać, dołączyć do organizacji, wziąć udział w naszych akcjach, posłuchać organizowanych przez nas wykładów NIE WAHAJ SIĘ i przyjdź na jedno z naszych tradycyjnych, cotygodniowych spotkań czwartkowych o godzinie 19.00 do siedziby Stowarzyszenia KoLiber – ul. Zgody 4 m.6, II z kolei klatka, III piętro.

Jesteśmy siedleckim oddziałem ogólnopolskiego stowarzyszenia „KoLiber”. Naszym celem jest ochrona autonomii jednostki, rodziny, szkoły i wspólnoty lokalnej przed państwem oraz stopniowe wyparcie kontroli politycznej z tych sfer.

Pierwszymi KoLibrantami z województwa łódzkiego byli dwaj członkowie UPR z Kutna: Bartłomiej Słoma oraz Marcin Motylewski, którzy pojechali na I Konwent KoLibra 13 maja 2000 roku i podpisali tam deklaracje członkowskie. Byli jedynymi przedstawicielami województwa łódzkiego także na II Konwencie rok później. Niedługo potem powstał Oddział Łódzki naszej organizacji.

Nasz oddział liczy kilkunastu członków, a także kilku wiernych sympatyków. Organizujemy cotygodniowe spotkania, na których planujemy nasze działania. Olsztyński oddział tworzą ciekawe osoby, którym zależy na promowaniu idei Stowarzyszenia. Robimy to poprzez m. in. nagrywanie wywiadów z mieszkańcami miasta Olsztyn, organizowanie debat z kandydatami do wyborów, działalność publicystyczną w sieci. … Więcej