Szymon Dziubicki

Student prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie aktywnie działa w Samorządzie Studenckim; prezes lubelskiego Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomicznej; działa w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów UMCS. Interesuje się ekonomią i historią.