Sebastian Piliński

Od urodzenia mieszka w Warszawskich Włochach. Ukończył w tej dzielnicy szkołę podstawową oraz gimnazjum. Jest absolwentem Liceum XXI. Im Hugona Kołłątaja na Warszawskiej Ochocie. Ukończył Stosunki Międzynarodowe (Specjalizacja Wschodnioazjatycka) ISM na Uniwersytecie Warszawskim oraz Polsko-Amerykańską Akademie Liderów. Na studiach odbywał praktyki w organizacjach pozarządowych takich jak Centrum im. Adama Smitha. Od wielu lat angażuje się w życie społeczne w Warszawie. Aktywnie działa w ramach Stowarzyszenia KoLiber. Ponadto jest założycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Wspólnota Dzielnicy Włochy. Bezpartyjny samorządowiec. Naukowo zainteresowany Azją Wschodnią.