Mecenas KoLibra

Sebastian Foryś

Lekarz zamieszkały w Łodzi, który wspiera projekt "Smoleńsk - chcemy prawdy".