I Wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber

Robert Iwanicki

Tel. 513 689 342

Student politologii, pasjonat podróży autostopem, w Stowarzyszeniu KoLiber od września 2015 roku. W grudniu '15 został członkiem Zarządu oddziału Trójmiasto obejmując funkcję sekretarza, w maju '16 do objął funkcję wiceprezesa oddziału. Od grudnia '16 I Wieprezes Zarządu Głównego. Ponadto członek Stowarzyszenia Republikanie od maja 2015 r., w którym od maja '16 do maja '17 kwietnia '17 pełnił funkcję koordynatora gdańskiego Klubu Republikańskiego. Od lutego '16 prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego im. Adama Heydla działającej na Uniwersytecie Gdańskim i szef Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Gdańsku. Absolwent Zimowej Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa w 2016 i 2017 r. W Stowarzyszeniu KoLiber również zaangażowany w projekt Lekcji Ekonomii dla Młodzieży w Gdańsku. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół nauk politycznych, ekonomii, prawa i filozofii. Na co dzień pracuje jako asystent KoLeżanki Magdaleny Błeńskiej - posła na Sejm RP VIII kadencji z okręgu gdańskiego.

Skontaktuj się ze mną