Przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału Lublin, Mecenas Stowarzyszenia KoLiber.

Rafał Paweł Aleksander Prost

Tel. +48691661912

W KoLibrze od listopada RP 2013. Od stycznia 2015 z krótką przerwą (ze względów formalnych) pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej oddziału Lublin. Od czerwca 2016 powołany na przewodniczącego Centrum Koordynacji Wewnętrznej. Absolwent farmacji, pracownik Narodowego Instytutu Leków. Odbywał praktyki w laboratorium kontrolnym Herbapol Lublin S.A. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Prowadzący stoiska z wodami leczniczymi podczas Lubelskich Konferencji Magnezologicznych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się m. in. takie tematy jak wody lecznicze i mineralne, pierwiastki, farmakologia układu nerwowego tematy z pogranicza chemii i medycyny, analityka chemiczna i farmaceutyczna, walidacja metod analitycznych, badania kliniczne, przemysł farmaceutyczny, współpraca przemysłu z nauką, Dobra Praktyka Laboratoryjna, Dobra Praktyka Kliniczna, Dobra Praktyka Dystrybucyjna, popularyzacja nauki. Zwolennik współpracy nauki z przemysłem na wzór krajów takich jak np. USA, Japonia, Tajwan czy Nowa Zelandia. Zwolennik rozwoju R&D w Polsce. Lublinianin z Czechowa z urodzenia, w wieku 6 lat przeprowadził się do Warszawy gdzie ukończył Szkołę Podstawową i Gimnazjum Sióstr Felicjanek w Marysinie Wawerskim oraz XI LO im. Mikołaja Reja (to samo które ukończył pierwszy Prezes nie-założyciel KoLibra). Na studiach z powrotem w Lublinie. Z pochodzenia Chełmianin, gdzie mimo pewnych trudności usilnie stara się założyć koło Kolibra. Zaś tradycyjnie Ród Prostów pochodzi z malowniczej miejscowości Colmar w Alzacji, obecnie we Francji. Rafał uważa Alzację za region Francji, jest przeciwnikiem alzackiego separatyzmu, choć jednocześnie ubolewa nad nieznajomością języka alzackiego przez młodych Alzatczyków. Niechętny proniemieckim ambicjom Alzatczyków jak i innych ludów staroalemańskich (Wirtemberczycy, część Szwajcarów). Działacz na rzecz Kresów. Koordynator akcji "Książka dla kresowiaka" na terenie województwa lubelskiego, zaangażowany również w inne akcje na rzecz Kresów ("Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach", "Znicze na Wołyń", ""Akcja Paczka- Pomoc polakom na Wschodzie"). Specjalista ds. farmacji w obszarze ochrony życia poczętego. Dawniej reprezentował lubelskiego KoLibra podczas Marszu dla Życia i Rodziny. Z poglądów zdecydowany tradycjonalista i umiarkowany nacjonalista. Zwolennik wyjścia spod okupacji Unii Europejskiej. Uważa że Unia w dzisiejszym kształcie nie różni się od RWPG. Jednocześnie zwolennik układu z Schengen i stowarzyszenia z EFTA. Wolny rynek uważa za narzędzie do rozwoju Narodu, nie za cel sam w sobie. Zwolennik swobód obywatelskich, jednak przeciwnik wolności w sferze tradycji, religii i moralności. Znawca prawicy francuskiej i austriackiej, w polityce ceni śp. dra Haidera, hrabiego Filipa de Villiers oraz byłego premiera Australii Antoniego Abotta, ceni sobie również nacjonalistów dalekowschodnich. Zainteresowania: brydż, chorał gregoriański. Śpiewa w Schola Gregoriana Josephoviensis podczas Mszy trydenckich w Parafii pw. Św. Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie nad Wisłą. Języki: angielski (FCE), francuski, niemiecki, podstawy chińskiego (uproszczonego i tradycyjnego). Odbył kurs języka chińskiego na Tajwanie, który uważa za najpiękniejszy miesiąc w życiu.