Mecenas Stowarzyszenia KoLiber, Laureat Skrzydeł Kolibra

Rafał Paweł Aleksander Prost

Tel. +48691661912

W KoLibrze od listopada AD 2013. Od stycznia do września 2015 i następnie od lutego 2016 r. do czerwca 2019 r. członek komisji rewizyjnej oddziału Lublin, do maja 2019 r. jako jej przewodniczący. Od czerwca 2019 r. do lutego 2020 r. prezes oddziału Lublin. Dawniej ekspert Centrum Analiz KoLibra ds. polityki lekowej, autor m. in. stanowiska ws. planów dot. wprowadzenia zakazu niekomercyjnego sprowadzania leków z zagranicy w 2016 r. Inicjator akcji "Toast za Unię Lubelską", rocznicowej akcji KoLiber Lublin, wzorowanej na poznańskim "Toaście za Zwycięstwo" poświęconym Powstaniu Wielkopolskiemu. Koordynator IV edycji akcji "Książka dla kresowiaka" poświęconej Polakom na Łotwie, zaangażowany również w inne akcje kresowe ("Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach", "Znicze na Wołyń", ""Akcja Paczka- Pomoc Polakom na Wschodzie"). Za jego prezesury oddział Lublin przeprowadził m. in. ogólnopolską akcję ulotkowo-informacyjną na temat znaczenia Lubelskiego Lipca dla późniejszego upadku komunizmu, przeprowadził również wielką, transmitowaną na żywo debatę na temat przyszłości prawicy. W okresie pandemii CoViD-19, przypadłej na czas jego prezesury, oddział Lublin jako pierwszy w Polsce opracował i zastosował strategię dotyczącą działalności w warunkach ograniczonych kontaktów międzyludzkich. Powołano również nowe koła terenowe oddziału Lublin w Zamościu, Puławach i Rzeszowie. W oddziale Lublin były również prowadzone prace związane z przygotowaniem ogólnopolskiej deklaracji pro life dla kandydatów w wyborach parlamentarnych 2019 i prezydenckich 2020. Urodzony w Lublinie, absolwent XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie, a następnie Wydziału Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i specjalizacji podyplomowej w zakresie farmacji klinicznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Pracownik pionu Badawczo-Rozwojowego Narodowego Instytutu Leków, a następnie Działu Farmacji Szpitalnej Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Odbywał praktyki w laboratorium kontrolnym Herbapol Lublin S.A. Członek Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Zwolennik rozwoju R&D i aktywnej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Z poglądów zdecydowany tradycjonalista i umiarkowany nacjonalista. Przeciwnik Unii Europejskiej w obecnym, scentralizowanym kształcie. Jednocześnie zwolennik układu z Schengen i stowarzyszenia z EFTA. Wolny rynek uważa za narzędzie do rozwoju Narodu, nie za cel sam w sobie. Zwolennik swobód obywatelskich, jednak przeciwnik wolności w sferze tradycji, religii i moralności. Znawca prawicy francuskiej i austriackiej, w polityce ceni śp. dra Haidera, hrabiego Filipa de Villiers oraz byłego premiera Australii Antoniego Abotta, ceni sobie również nacjonalistów dalekowschodnich. Zainteresowania: brydż, chorał gregoriański, muzyka tradycyjna i dawna Języki: angielski (FCE), francuski, niemiecki, podstawy chińskiego (uproszczonego i tradycyjnego), podstawy rosyjskiego. Odbył kurs języka chińskiego na Tajwanie.