Piotr Mazurek

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - magister nauk politycznych. Naukowo i praktycznie zainteresowany polityką. Jest zwolennikiem współpracy sił szeroko rozumianej prawicy. Interesuje się także historią, marketingiem i socjologią. Od kilku lat aktywnie prowadzi różnego typu działalność społeczną m.in. jako współzałożyciel Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, współpracownik Kongresu Mediów Niezależnych czy koordynator projektu „Spotkania Czwartkowe” w Fundacji Republikańskiej. Od 2010 roku członek, a w latach 2011-2015 członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber. W latach 2011-2013 dyrektor Biura Prasowego Stowarzyszenia. W 2012 roku p.o. redaktora naczelnego „Gońca Wolności”. Od grudnia 2012 roku do grudnia 2015 roku wiceprezes KoLibra. Od stycznia 2012 roku również koordynator akcji „Goń z pomnika bolszewika”. W kadencji 2014-2015 prezes Oddziału Warszawa. W grudniu 2017 roku, w grudniu 2018 roku i w listopadzie 2019 roku wybrany przez Walne Oddziału Warszawa delegatem na Konwent Stowarzyszenia KoLiber. Od listopada 2019 roku przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Publikuje m.in. w miesięczniku „wSieci Historii” (wcześniej „Na Poważnie”), tygodniku „Polska Niepodległa” i na portalu wpolityce.pl. Współpracuje też m.in. z portalem blogpress.pl. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 2015 roku zawodowo współpracuje z wicepremierem Piotrem Glińskim, obecnie jako szef Gabinetu Politycznego. 16 lutego 2016 roku został powołany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład Narodowej Rady Rozwoju. W wyborach samorządowych w 2018 roku, liczbą 4284 głosów, został wybrany radnym Rady m.st. Warszawy. W radzie miasta objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Miasta oraz członka Komisji Edukacji i Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego. W październiku 2019 roku został współprzewodniczącym Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.