Członek komisji rewizyjnej oddziału Szczecin

Paweł Skotnicki