Sekretarz oddziału Kraków

Paweł Lupa

Chrześcijanin z austriackim podejściem do ekonomii. Od kilku lat działający w krakowskim środowisku wolnościowym. Pierwotnie związany z partią Korwin, później Wolność. Do Kolibra dołączył we wrześniu 2015 roku. Uczestnik KASE, prowadzący LEM i trzykrotny sekretarz Oddziału Kraków Stowarzyszenia Koliber. Z wykształcenia inżynier Metalurgii. Interesuje się biblistyką i ekonomią.

W środę 3. stycznia odbyło się walne zebranie naszego oddziału, na którym podziękowaliśmy za rok współpracy prezesowi Marcin Sobiczewski. Decyzją członków naszego oddziału prezesem został Miłosz Jabłoński, który w skład swojego zarządu powołał jako wiceprezesa i skarbnika Paweł Młynarek jako sekretarza Paweł Lupa oraz jako wiceprezesów Kamil Matys i Kamil Łukowicz.

Na grudniowym konwencie naszego Stowarzyszenia prezes naszego oddziału Mikołaj Pisarski został wybrany prezesem całego stowarzyszenia, zaś członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Paweł Kot został wybrany do Centralnej Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym, w dniu 4 stycznia odbyło się zebranie walne oddziału, które wybrało nowego prezesa oraz członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. … Więcej