Prezes oddziału Lublin

Nikodem Polak

Strona domowa: http://www.scytia.org

Tel. 693-241-556

Urodzony w 1993 roku. Pracownik Zakładu Neuroinformatyki Instytutu Informatyki, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Sędzia piłkarski Kolegium LZPN. Członek Polskiej Akademickiej Korporacji ASTREA Lublinensis. Ukończył licencjat z biotechnologii, obecnie student informatyki medycznej na UMCS. W KoLibrze od listopada 2014 roku, obecnie Prezes Zarządu Oddziału. Organizator Konferencji Dni Mózgu UMCS. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Scytia (na facebook'u) Redaktor Naczelny czasopisma naukowego IKNS (Interdyscyplinarny Kwartalnik Naukowy Scytia). Zainteresowania koncentruje wokół neurobiologii, filozofii umysłu, psychologii. Światopoglądowo konserwatywny liberał. W wolnym czasie Webmaster amator. W 2016 roku odznaczony Medalem Pro Patria. Kontakt: nikodem.polak@scytia.org

Skontaktuj się ze mną