Mikołaj Pisarski

Tel. 531-531-899

Urodzony w lipcu 1992 roku we Wrocławiu, na stałe mieszkający jednak w Tarnowie. Absolwent IV LO im. Jana Pawła II w Tarnowie. W KoLibrze od 2012 roku. Od 30 maja 2014 wiceprezes oddziału Kraków. W listopadzie 2015 roku wybrany na prezesa oddziału. Członek krakowskiego Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii oraz absolwent Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.   W lipcu 2014 roku wyróżniony za szczególne zaangażowanie w projekt Lekcje Ekonomii dla Młodzieży, od września 2014 roku koordynator projektu LEM ( II i III edycja) na terenie Małopolski.   Poza działalnością w Stowarzyszeniu swoje zainteresowania koncentruje wokół ludologii oraz szeroko rozumianej myśli libertariańskiej. Zdeklarowany entuzjasta skateboardingu i gier komputerowych.