Prezes oddziału Trójmiasto

Mateusz Ochnio

Tel. 519641856

Urodzony i wychowany na Mazurach. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, aktualnie student studiów II stopnia na tymże wydziale. W Stowarzyszeniu KoLiber od 2016 roku. Z poglądów klasyczny liberał, wolnorynkowiec.